Kunnskap om hiv i Norden

En undersøkelse i Danmark viser at 8 av 10 helsepersonell tror at velbehandlet hiv smitter. Og hver femte tror at hiv smitter via spytt. Hvorfor trenger vi slike undersøkelser? Hva kan vi bruke slike undersøkelser til?

Hvor og når

place Trekanten, Pilstredet 24, Oslo event 01.09.2023 - 01.09.2023 schedule 14:00 - 16:00

Obs! Vi gjør oppmerksom på at seminaret er flyttet til Trekanten, i Pilestredet 24.

Nye kunnskaps- og holdningsundersøkelser fra våre nordiske naboland, viser at kunnskapen om hiv fremdeles er lav, selv om vi har levd med hiv i 40 år. Dette gjelder også blant helsepersonell. Lav kunnskap om hiv og negative holdninger blant befolkningen og helsepersonell, bidrar til dårligere levekår for mennesker som lever med hiv.

Sammen med HivNorge ønsker det det nordiske samarbeidsforumet for hivorganisasjoner Hiv-Norden velkommen til faglig fredag 1. september, hvor funn fra disse undersøkelsene vil bli presentert og diskutert. Vi har ikke tilsvarende undersøkelser i Norge av nyere dato. Men kan vi bruke denne kunnskapen til noe? Hvorfor trenger vi slike undersøkelser og hva kan vi bruke denne kunnskapen til?

I panelet er kommuneoverlege i Oslo og styremedlem i Fast Track City Oslo Miert Lindboe, seniorrådgiver i Helsedirektoratet Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, den erfarne brukerrepresentanten Per Miljeteig, Anders Dahl fra HIV-Danmark, Emanuel Karlstrøm fra Hiv-Sverige og styreleder i Hiv-Norden, og Nonni Mäkikärki fra HivFinland. Panelet modereres av Guro Sørensen fra HivNorge.

Arrangementet foregår på engelsk og er åpent for alle interesserte.

Etter det faglige, vil det blir hyggelig mingling. Hils på representanter fra søsterorganisasjoner i våre nordiske naboland og slå av en prat over enkel servering. 

På grunn av matservering, ber vi om at du melder deg på. 

Påmeldingsfrist: onsdag 30. august kl. 15

ENGLISH:

A survey in Denmark shows that 8 out of 10 health personnel believe that well-treated HIV is contagious. And one in five believes that HIV is transmitted via saliva. Why do we need such surveys? How can surveys like these be useful?

OBS! Due to large interest, the location of the seminar is changed to Trekanten, Pilstredet 24.

There are no similar surveys in Norway of recent date, but new knowledge and attitude surveys from other Nordic countries show that knowledge about HIV is still low, even 40 years after the first cases of HIV were reported. This also applies to healthcare personnel. This lack of knowledge about HIV and negative attitudes among the population and healthcare personnel contribute to poor living conditions for people living with HIV.

Together with HivNorway, the Nordic cooperation forum for HIV organizations, HIV-Nordic, welcomes you to a seminar on Friday, September 1st, where findings from these surveys will be presented and discussed. The seminar will also touch upon methods on how to increase knowledge about HIV among the general population as well as healthcare personnel.

The panel is moderated by Guro Sørensen from HivNorway and the panelists are Miert Lindboe, Municipal Chief Medical Officer of Oslo and Board Member of Fast Track City Oslo, Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, Senior Advisor at the Norwegian Directory of Health, the experienced Patient Representative Per Miljeteig, Emanuel Karlström from Hiv-Sverige and the Chair of HIV-Nordic, Nonni Mäkikärki from HivFinland and Anders Dahl from HIV-Denmark.

The seminar will be in English.

After the panel, there will be time to meet the representatives from different organizations in the Nordic countries and have a chat over light refreshments.

We ask that all participants register by Wednesday, August 30th at 15:00, using the link below.