Lansering av Ketil Slagstads bok «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge»

Forlaget Press og HivNorge inviterer til lansering av Ketil Slagstads bok «Det ligger i blodet. Epidemien som forandret Norge». Arrangementet finner sted 5. oktober klokken 18, på Trekanten i Oslo.

Hvor og når

place Trekanten, Pilestredet 24, 0165 Oslo event 05.10.2023 - 05.10.2023 schedule 18:00

Aidsepidemien var en avgjørende begivenhet i moderne norsk historie, som på flere plan har formet det norske samfunnet vi lever i dag. Ketil Slagstads «Det ligger i blodet» er den første brede framstillingen av historien om aids i Norge, og en av årets viktigste norske sakprosabøker.

Møt Ketil Slagstad i samtale med Camilla Stoltenberg.

Aidsepidemien endret vitenskap, politikk og synet på seksualitet i Norge, og viste hvor sårbart samfunnet var i møte med en dødelig epidemi. For de som var direkte berørt, ble aids et møte med redsel, stigma, sorg og død – men også med solidaritet, håp, mot og fellesskap. Nå har Ketil Slagstad skrevet historien om aids i Norge, fra de aller første sykdomstilfellene i 1983 frem til en behandling forelå drøyt ti år senere. Resultatet er et enestående tidsbilde, og et helt nytt blikk på den nære norske fortiden.

På Trekanten møter Ketil Slagstad Camilla Stoltenberg til samtale om den norske aidshistorien, og erfaringene sykdommen brakte med seg. Hvorfor har aidsepidemien fått så liten plass i fortellingen om det moderne Norge? Kunne historien om aids ha lært oss noe i møte med den neste epidemien som traff landet, korona? Hva forteller aids oss om Norge i dag? Ketil Slagstad er lege, historiker og postdoktor ved Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin ved Charité Berlin. Camilla Stoltenberg tiltrer 1. oktober stillingen som konsernsjef i forskningskonsernet Norce. Fra 2012 til 2023 var hun direktør i Folkehelseinstituttet.