UTSATT: Livsstils-workshop: Å være skeiv i 2021

Mangfold og annerledeshet beskrives i dag ofte som noe positivt, men kan by på sine utfordringer. De som definere seg utenfor den heterofile normen erfarer å leve gode liv.  Samtidig kan diskriminering, ensomhet, skam og utfordringer knyttet til seksualitet, rus eller manglende tilhørighet ramme oss i ulike faser av livet.

Hvor og når

place Oslo event 17.04.2021 - 18.04.2021 schedule 11:00

Vi inviterer til refleksjon og støtte for ulike livserfaringer. Intensjonen er å være sammen om de gleder og utfordringer som preger våre liv. Målgruppen er menn som har sex med menn og som enten lever med hiv eller bruker PrEP. Du som står i kø for å starte på PrEP eller har erfaringer fra chemsex kan også søke.

Det er plass til inntil åtte deltakere. Det forventes at alle deltakerne er med på hele opplegget, også lørdag kveld.

Mulig tema for samtale: Hvordan er det å leve ditt liv? Hva er OK og hva er utfordrende?
Er det situasjoner, relasjoner eller erfaringer du trenger å snakke om eller høre mer om?

I denne gruppa vil vi kunne snakke om sosiale utfordringer som angst, ensomhet og varierende selvfølelse, og/eller hvordan du og vi forholder oss til seksualitet, hiv, nye muligheter og utfordringer knyttet til PrEP og Chemsex.

Seminaret er gratis for medlemmer i HivNorge, og koster 400 kroner for ikke-medlemmer. Medlemskapet koster kr. 100,- og du kan melde deg inn ved påmelding.

Hvis det kommer flere påmeldinger enn plasser, vil vi tildele plassene etter prioriteringer basert på tidligere deltakelse på liknende aktiviteter i vår regi samt gruppens totale sammensetning med hensyn til alder, bosted og målet om å inkludere både PrEP-brukere og personer som lever med hiv. Ved likhet under alle andre forhold, blir personer som har vært påmeldt avlyste seminarer prioriterte.

Workshop vil bli arrangert i henhold til gjeldende smittevernregler på det aktuelle tidspunktet.

Påmeldingsfrist: 10. april