Pride House: Hvordan skape gode aldringsvilkår?

Panelsamtale om hvilke utfordringer eldre skeive møter og hvordan man kan jobbe med helse- og omsorgstjenester for å passe på at eldre skeive blir møtt på en inkluderende og respektfull måte.

Hvor og når

place Youngstorget, Oslo, Norge event 20.06.2019 - 20.06.2019 schedule 13:30 - 14:45

Foto: iStock

Eldre skeive er en like sammensatt gruppe som den øvrige befolkningen, med ulike forutsetninger og erfaringer. Skeive har imidlertid to ting felles: De har levd i en tid med store endringer i lovverk og holdninger i forhold til deres normbrytende kjønn og seksualitet, og har også levd gjennom aidsepidemien med venners sykdom og tidlige død. Det andre de har til felles er å aldres i en heteronormativ kultur, og i en utbredt uro for å ikke møtes med kunnskap og respekt i eldreomsorgen.

Hvilke utfordringer medfører skeive livsløpserfaringer på eldre dager? Hvordan kan vi jobbe for å skape inkluderende og normbevisste helse- og omsorgstjenester der alle blir møtt med kunnskap, respekt og omsorg, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering? Og hvordan kan vi arbeide mot sosial isolering og ensomhet blant de mest sårbare i den eldre aldersgruppen?

Vi inviterer til en panelsamtale i Pride House på Youngstorget tirsdag 18. juni fra kl. 14.00-15.30.

I panelet:
Berge Jenvin-Steinsvåg, Diakonhjemmet Omsorg
Anne-Karin Kolstad, HivNorge/Fafo rapport «Å bli eldre med hiv»
Janne Bromseth, FRI OA/Skeiv kunnskap
Jens Harald Älgenäs Eliassen, HivNorge/»Pionerene»
Birna Rørslett, FTP
John Earhart, Bamseklubben/FRI OA

Panelsamtalen arrangeres i samarbeid med FRI Oslo og Akershus.

Gratis adgang.