Nordisk treff om å leve med hiv under covid-19

Hvordan har det vært å leve med hiv under koronapandemien?

Hvor og når

place DER HVOR DU BEFINNER DEG event 04.09.2021 - 04.09.2021 schedule 13:00 - 16:00

 

Sammen med våre søsterorganisasjoner i de nordiske landene inviterer vi til digitalt treff om å leve med hiv under covid-19. Her får du treffe andre som lever med hiv i Norden og anledning til å utveksle erfaringer.

Hiv-Norden er et nettverk av hivorganisasjoner i de nordiske landene, og HivNorge sitter i Hiv-Nordens styre. Vi ønsker å samle kunnskap om hvordan det har vært å leve med hiv under koronapandemien, og inviterer mennesker som lever med hiv i de nordiske landene til et nordisk treff.

Hiv-Norden gjennomførte i 2019 en nordisk undersøkelse blant mennesker som lever med hiv, og undersøkelsen viste en rekke sosiale og psykologiske faktorer som er avgjørende for helse og livskvalitet. I etterkant av undersøkelsen kom koronapandemien som har påvirket, og for mange forsterket, flere av de psykososiale aspektene som kom frem i undersøkelsen. For å få et mer utdypende bilde, ønsker vi å se på ulikhetene og fellestrekkene mellom de nordiske landene når det kommer til sosiale og psykologiske faktorer for mennesker som lever med hiv.

Det vil bli innlegg og samtaler i plenum og arbeid i grupper, og vi vil gjerne høre dine opplevelser rundt å leve med hiv under koronapandemien.

Møtet vil foregå på engelsk og noe gruppearbeid på nordiske språk.

Kan du tenke deg å delta?

For mer informasjon, les mer i Facebook-arrangementet til Nordic MeetUp.