Temakveld: Kvalitetsregister for hiv og nye metoder

Torsdag 25. mars kommer Bente Bergersen, seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus (OUS), Ullevål, for å fortelle om arbeidet med det nasjonale kvalitetsregisteret for hiv, NORHIV og retningslinjene for injeksjonsbehandling av hiv.

Hvor og når

place zoom.us event 25.03.2021 - 25.03.2021 schedule 17:00

— Selv om halvparten av hivpasientene i Norge følges opp av OUS så er hiv-omsorgen i Norge relativt desentralisert. Det finnes rundt 15 mindre hiv-klinikker og det er viktig å få en oversikt over situasjonen i hele landet – ikke minst fordi vi har ulike pasientgrupper, sa Bergersen da registeret ble godkjent i 2019.

Bergersen vil på temakvelden orientere om hva et kvalitetsregister er og hvordan de arbeider med systemet for å samle inn nasjonale data. Disse anonymiseres og skal kunne tilgjengeliggjøres for forskningsprosjekter på hiv. I systemet for hvilke data som samles inn ligger komorbiditeter, altså det å ha hiv og en annen sykdom. Det vil bli mulig for deg som lever med hiv og komme med innspill til hvilke sykdommer som bør legges til i systemet på temakvelden.

Beslutningsforum er det organet som vurderer hvilke behandlingsmetoder som godkjennes for bruk i Norge. De vurderer nå en injeksjonsbehandling som behandlingsmetode for hiv. Bergersen vil orientere om denne injeksjonsbehandlingen, hvordan den vil tas i bruk og hvem som er aktuelle kandidater for å få den.

Foredraget blir tatt opp og publisert på vår Youtube-kanal i etterkant. Kun foredragsholder vil være synlig på i opptaket.

Temakvelden vil være digital, og det er mulig å stille spørsmål underveis eller ved å sende inn spørsmål i forkant. Spørsmål kan sendes til post@hivnorge.no eller via vår Facebook-side.

For å kunne delta er det behov for en smarttelefon eller datamaskin med internettilgang. Temakvelden vil arrangeres via en webside som heter https://zoom.us. Det er ikke vanskelig å bli med på dette, og hvis du har problemer med å koble deg på så hjelper vi deg.

En lenke til arrangementet blir sendt til alle påmeldte deltagere etter at påmeldingsfristen har gått ut torsdag 25. mars kl. 14. Når du trykker på lenken lastes programvaren ned dersom du ikke allerede har den på din telefon/datamaskin. Du følger deretter instruksen i programvaren for å koble deg opp til arrangementet. Ta kontakt på post@hivnorge.no eller telefon 21314580 om du har noen spørsmål.

Last ned PDF med informasjon om temakvelden vår.

Tid: Torsdag 25. mars kl. 17
Sted: Der hvor du befinner deg
Påmeldingsfrist: Torsdag 25. mars kl. 14

Foto: Medisinske kvalitetsregistere