UTSATT – Velkommen til juridisk drop-in

UTSATT TIL SENERE TIDSPUNKT. Har jeg krav på arbeidsavklaringspenger, når jeg har helseplager som følge av hiv? Har legen min lov til å opplyse andre om min hivdiagnose?

Hvor og når

place HivNorges lokaler i Rosekrantz' gate 4, Oslo event 25.04.2023 - 25.04.2023 schedule 15:00 - 19:00
  • Har jeg krav på uføretrygd, når jeg har hiv og redusert helse?
  • Har forsikringsselskapet lov til å nekte meg forsikring, fordi jeg har hiv?
  • Må jeg betale egenandel, når jeg går til hivbehandling hos legen min?
  • Har jeg rett til psykologbehandling, for å bearbeide psykiske problemer knyttet til hiv?
  • Har jeg krav på å få dekket transportutgiftene i forbindelse med behandlingen av hiv?
  • Hvordan kan jeg sikre meg selv medbestemmelse, hvis jeg brått ikke er i stand til å ivareta mine egne interesser grunn av sykdom eller ulykke?

Ønsker du svar på disse eller andre juridiske spørsmål? Eller trenger du svar på om det er noe vi kan bistå deg med i din sak? Kom innom vårt kontor tirsdag 25. april, mellom klokken 15.00 og 19.00. Våre jurister, Halvor Frihagen og Gro I. Thorup vil være tilgjengelige for deg i våre koselige lokaler i Rosenkrantz gate 4.

Vi vil også tilby en enkel servering. Meld deg gjerne på, slik at vi vet hvor mange som kommer med tanke på serveringen.

Velkommen!

Foto: Tingey Injury Law Firm/Unsplash