Nyheter

schedule05.08.2008

→ Aidsparadoks

Georges Kanuma er nesten blitt landskjent i hjemlandet Burundi. Han er en av det lille afrikanske landets få åpne homofile og tar til orde for at homofile må synliggjøres og inkluderes i det forebyggende arbeidet mot aids i Afrika.

schedule05.08.2008

→ Sexarbeidere

- Vi er veldig skuffet over Norge. Å forby kjøp av sex løser verken problemer med trafficking, hiv og aids eller kvinneundertrykking generelt!

schedule05.08.2008

→ Ledere

Formålet med mandagens plenumsmøte på Aids 2008 i Mexico City var å gjøre opp status for verdenssamfunnets takling av hiv- og aidsepidemien. Møtet bekreftet inntrykket som har festet seg hos mange om at verdens politiske ledere ikke vise noe imponerende lederskap for å få bukt med epidemien.

schedule05.08.2008

→ Resierestriksjoner

Initiativet i kampen mot hiv og aids og diskriminering av hivpositive ligger hos det sivile samfunn snarere enn hos verdens politikere. HivNorges leder Per Miljeteig deltok på en pressekonferanse om reiserestriksjoner for hivpositive.

schedule04.08.2008

→ Ubeskyttet sex

Er hivpositive som er under antiretroviral behandling nærmest smittefrie? Er ubeskyttet sex risikofritt om den hivpositive får behandling med ARV? Spørsmålet seiler opp som en av de store debatt-temaene på Aids 2008-konferansen i Mexico City.

schedule04.08.2008

→ Sammen mot stigma

Sammen mot stigma og diskriminering er norske myndigheters slagord på den internasjonale aidskonferansen i Mexico, som startet i går kveld. Marte Wensaas fra Utenriksdepartementet sier organisasjoner og myndigheter må trekke lasset sammen.

schedule31.07.2008

→ Bush

President George W. Bush signerte i går den såkalte Pepfar-planen som blant annet opphever reiserestriksjoner for hivpositive til USA.

schedule25.07.2008

→ Artistgalla

I år er det 20 år siden hivpositive i Norge stiftet interesseorganisasjonen PLUSS. Dette markeres torsdag 21. august da en rekke artister stiller opp i artistgallaen "Sprell levende". Skaff deg billetter allerede nå.

schedule22.07.2008

→ Resierestriksjoner

Det amerikanske senatet godkjente i forrige uke den såkalte Pepfar-planen som blant annet innebærer at innreiserestriksjoner for hivpositve blir opphevet. Nå sier tjenestemenn i det russiske utenriksdepartementet at de vil gjøre det samme.

schedule17.07.2008

→ KrF-hiv

Laila Dåvøy fra Kristelig folkeparti har sendt interpellasjon til helse- og omsorgsministeren der hun viser til resultater fra Fafo etter kunnskaps- og holdningsundersøkelse i den norske befolkningen.

schedule01.07.2008

→ Jan Kåre

Jan Kåre Lillevik har vært hivpositiv i to år og er åpen om sin status. For ham ble hivdiagnosen nesten en positiv opplevelse, da det ga rom for å ta en pust i bakken og tenke over livet og verdiene han brukte for å styre det.

schedule26.06.2008

→ Homoplan

Barne- og likestillingsdepartementet la i dag fram en handlingsplan som skal bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile og transkjønnete. Styrket forebygging av hiv og bedre oppfølging av mennesker som lever med hiv, er et av punktene.

schedule26.06.2008

→ Ny jobb

Fagsjef Aril Jul Nilsen i Den norske tannlegeforening er tydelig når han uttaler seg om tannleger som ikke ønsker å behandle hivpositive pasienter: De bør rett og slett finne seg en annen jobb!

schedule25.06.2008

→ Reiserestriksjoner

FNs spesialsesjon om hiv og aids, det såkalte Ungass-møtet, ble holdt i New York 10. og 11. juni. HivNorges styreleder Per Miljeteig deltok i den offisielle norske delegasjonen.

schedule24.06.2008

→ Paria

 Hivpositive opplever de underligste ting i norsk helsevesen. Fra de mest skandaløse brudd på taushetsplikten til lattervekkende, men tragikomiske situasjoner. Det går utover selvbildet og selvtilliten til den enkelte.

schedule20.06.2008

→ Tannlegefrykt

«Tannlegers frykt for å behandle hivpositive pasienter er fullstendig ubegrunnet, tøvete og menneskerettslig og samfunnsmedisinsk helt uakseptabelt.» Dette sier dosent Mikael Zimmerman.

schedule17.06.2008

→ Kunnskap

Det mangler grunnleggende kunnskap i befolkningen om hvordan hiv smitter og ikke minst hvordan hiv ikke smitter. Hva gjør regjeringen med dette?

schedule16.06.2008

→ Trettebergstuen

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuenskulle ønske at hiv og aids ble en "fakkeltog-sak" igjen. På Stortinget opplever hun litt for lite lydhørhet for denne saken i alle partier.

schedule12.06.2008

→ Diskriminering

FNs generalsekretær Ban Ki-moon ba tirsdag om at det må bli slutt på reiserestriksjonene som hivpositive opplever.

schedule06.06.2008

→ Opphold

I mai 2007 vedtok UNE ved stornemnd at praksis i forhold til opphold på humanitært grunnlag på grunn av hiv skulle innskjerpes betraktelig.