Nyheter

schedule30.09.2008

→ Fafo

I samarbeid med HivNorge vil forskningsstiftelsen Fafo gjennomføre en undersøkelse om hivpositives levekår i Norge. Undersøkelsen vil foregå ut året og skjemaer sendes ut i disse dager.

schedule29.09.2008

→ Angrer

Nils hadde så god kontakt med noen av kollegene og sjefen sin at han valgte å være åpen da han fikk sjokkmeldingen fra legen om sin hivstatus. - Det burde jeg ikke ha vært, slår han fast i dag. - Denne åpenheten kostet meg nesten jobben.

schedule25.09.2008

→ Henkidommen

Tirsdag 30. september er det 20 år siden Høyesterett avsa dom i den såkalte Henkisaken. Den slår fast at hivstatus ikke er saklig grunn for oppsigelse og får stor prinsipiell betydning.

schedule24.09.2008

→ Folket

Forskningsstiftelsen Fafos undersøkelse om holdninger til hiv Fortsatt farlig å kysse? som kom tidligere i år, inneholder en rekke opplysninger som viser hvor Norge som samfunn møter de største utfordringer når fordommene mot hiv skal brytes ned, ikke minst gjelder dette i arbeidslivet.

schedule24.09.2008

→ Organisasjonene

Har en hivpositiv informasjonsplikt om sin hivstatus i forhold til arbeidsgiver og kolleger? Hege Herø, seniorrådgiver i YS og spesialrådgiver Svein Roald Olsen i sykepleierforbundet svarer.

schedule24.09.2008

→ Henki

I år er det 20 år siden Høyesterett sa siste ord i Henki Hauge Karlsens kamp for å få tilbake jobben sin. Han var blitt oppsagt fra restauranten hvor han arbeidet fordi han var hivpositiv. Høyesterett ga Henki rett i at oppsigelsen var usaklig og dømte arbeidsgiveren til å gi ham jobben tilbake.

schedule19.09.2008

→ Influensa

Årets influensavaksine er kommet, og blir i ukene fremover distribuert til hele landet. Folkehelseinstituttet fokuserer på de viktigste målgruppene for influensavaksinen.

schedule17.09.2008

→ LO

LO bør ha en sentral rolle i kampen mot diskriminering av hivpositive arbeidstakere, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. - Diskriminering på arbeidsplassen og arbeidstakere som ikke våger å være åpne om sin status på jobben er noe vi i LO ikke kan akseptere.

schedule16.09.2008

→ Litteraturfestival

Torsdag 18. september åpner en internasjonal litteraturfestival med homofili som tema i Spikersuppa i Oslo. Tidligere styreleder i Pluss/LMA, Adam Powell, er en av deltakerne.

schedule12.09.2008

→ Galt

"Døden ved min side" er den første boka i Norge der en som selv har aids, beskriver sykdommen på egen kropp. Med nye og revolusjonerende medisiner har forfatteren fått liv og helse tilbake.

schedule28.08.2008

→ Smittetall

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ved utgangen av juli var registrert 139 nye hivtilfeller her i landet. Tallet for samme periode i fjor var også 139.

schedule15.08.2008

→ Brenner

- Jeg brenner veldig for hivsaken. Dette er en sak som får altfor lite oppmerksomhet både i media og i samfunnsdebatten, sier artisten Heine Totland når HivNorge nå skal markere at det er 20 år siden hivpositive startet sin egen interesseorganisasjon.

schedule10.08.2008

→ Mexico

Den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico er over. HivNorge har vært tilstede og har gitt deg oppdaterte nyheter fra konferansen - hver dag. Oversikt over alle artikler på denne siden.

schedule10.08.2008

→ Livsbejaende

For hivpositive Jonas har deltagelsen på Aids 2008-konferansen i Mexico vært en stor, sterk, livsbejaende og inspirerende opplevelse. Det kan komme godt med. Jonas jobber for å bedre hivpositives rettigheter og levekår i Norge.

schedule10.08.2008

→ Sårbare

Kampen mot stigmatisering og diskriminering av personer som lever med hiv sto nok en gang i fokus da Aids 2008-konferansen i Mexico gikk mot sin avslutning fredag formiddag. Kriminalisering og mangel på likestilling ødelegger effekten av kampen mot aids.

schedule09.08.2008

→ Dagsorden

Det er først og fremst på det politiske og sosiale planet at vi ser endringer på godt og vondt for hivpositive verden over, sier leder i HivNorge, Per Miljeteig og Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter.

schedule08.08.2008

→ Forebygging

- Forebygging ser ut til å være tatt av dagsordenen i arbeidet for å begrense hivepidemien. Det er en farlig utvikling, sa Alan Walter Whiteside under et besøk på den norske standen torsdag ettermiddag.

schedule08.08.2008

→ Unaids

I likhet med en rekke land i Afrika og Europa har Norge en lovgivning som kriminaliserer overføring av hiv. Det er forskjellig hvordan lovene praktiseres, men Norge er et av landene som i tillegg til å kriminalisere smitteoverføring også straffer å det å utsette andre for smittefare.

schedule08.08.2008

→ Primærhelse

Kombiner bestrebelsene på å øke og forbedre tiltakene for å bekjempe aids med å styrke primærhelsetjenesten. Dette var et av ekspertenes viktigste budskap under torsdagens plenumsforedra og debatt på den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico City.

schedule08.08.2008

→ Global Village

Global Village er grasrotorganisasjonenes, interesseorganisasjonenes og menneskerettighetsforkjempernes tilholdssted under den store Aids 2008-konferansen i Mexico City.

Scroll Up