Kriminaliserer hivpositive

14. - 15. februar avholdt Unaids et ekspertmøte i Oslo om kriminalisering av hivpositive. Norge er blant mange land som er oppfordret og utfordret til å se nærmere på egen lovgivning.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Bente Bendiksen

labelEmner:

Michel Sidibé, leder Unaids

Flere land har bestemmelser som i praksis kriminaliserer hivpositive, blant annet når det gjelder smitteoverføring og det å utsette noen for smitterisiko.

Et flertall av disse bestemmelsene ble innført i en tid hvor kunnskapsnivået om hvordan hiv smitter var lavt, og hvor hiv og aids ble regnet for å være en dødelig sykdom. Den medisinske utviklingen har endret dette radikalt. Ved god medisinsk oppfølging vil hiv i liten grad overføres, selv ved ubeskyttet samleie. Straffebestemmelsene har ikke fulgt denne utviklingen, og gjenspeiler 80-tallets virkelighet og kunnskapsnivå.

— Det sørgelige nå er at ikke-vestlige land kopierer kriminaliseringsbestemmelsene fra Vesten når det gjelder smitteoverføring og det å utsette noen for smittefare, uten å vurdere hvorvidt dette har vært et effektivt virkemiddel i kampen mot videre spredning av hiv, sier generalsekretær i HivNorge, Evy-Aina Røe.

De forente nasjoner (FN) har organisert arbeidet mot hiv og aids gjennom organisasjonen Unaids. Michel Sidibé, leder av Unaids, åpnet ekspertmøtet i Oslo, hvor Norad og Utenriksdepartementet var medarrangører. Blant deltakerne var påtalemyndigheter, politikere, representanter fra organisasjoner og fageksperter fra hele verden. Bortsett fra et par snarvisitter glimret norske politikere med sitt fravær.

— Det er meget beklagelig at norske politikere ikke benyttet denne unike anledningen til å få oppdatert kunnskap om temaet. Dette særlig sett hen til den prosessen som nå er igangsatt i Norge, sier Evy-Aina Røe.

Bruken av straff skal vurderes.

Under møtet i Oslo fikk flere land, deriblant Norge, kritikk for at de taler med to tunger, hvor man på den ene siden aktivt arbeider for å bekjempe kriminalisering av hivpositive i andre land, uten at det ryddes i lovverket innenfor egne landegrenser.

pressemelding

— Skal mennesker med hiv straffes for å ha sex? Vi må først og fremst tenke på hvordan vi kan hjelpe og tilrettelegge for et normalt liv for de som er berørt av sykdommen. Mange av disse lovene ble laget da man ikke visste så mye om hvordan hiv smittet, og man hadde heller ikke dagens medisiner som reduserer faren for smitte. Det å være hivsmittet må ikke være ensbetydende med å være kriminell, sier Solheim.

Under ekspertmøtet oppfordret flere deltakere til ikke å kopiere Norges og vestens lover, og det norske utenriksdepartementets avslutningskommentar var ”go home and make love, not criminalisation!”

mandat

HivNorges kommentar til utvalget

deklarasjonen

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.