Trygg covid-19-vaksine

Vaksinene mot covid-19 er trygge for mennesker som lever med hiv, sier UNAIDS i en uttalelse. Infeksjonsmedisinere i Norge støtter dette, og understreker at personer med nedsatt immunforsvar og tilleggssykdommer bør prioriteres for vaksine.

scheduleOppdatert: 03.03.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Ifølge UNAIDS er vaksinene mot covid-19 trygge for de fleste, inkludert mennesker som lever med hiv.

English version: The Covid vaccine is safe

Vaksinene inneholder noe genetisk materiale fra SARS-CoV-2, som er viruset som forårsaker covid-19. Dette stimulerer vårt eget immunforsvar til å produsere antistoffer mot viruset. Ingen av vaksinene som er under utvikling eller som er godkjent per nå bruker levende virus, og skal derfor være trygge for personer med nedsatt immunforsvar. De skal derfor også være trygge for personer som lever med hiv og som har betydelig nedsatt immunforsvar.

I etterkant av vaksinering, kan man oppleve noen bivirkninger, noe som er helt vanlig ved vaksiner. Bivirkningene kan være sår arm, hodepine og lettere feber. Noen få personer kan oppleve alvorlig allergisk reaksjon, og det er derfor man skal være under oppsyn av helsepersonell i 15-30 minutter etter at man har fått en vaksine. Dette gjelder for alle vaksiner, og er ikke spesifikt for covid-19 vaksinene. Det gjelder også for alle mennesker, uavhengig av hivdiagnose, og mennesker som lever med hiv har ingen høyrere risiko enn andre for å få de sjeldne alvorlige bivirkningene.

Bør mennesker som lever med hiv vaksinere seg?

Mennesker som lever med hiv vil ha de samme fordelene som hivnegative ved å vaksinere seg mot covid-19. Vaksinene forebygger alvorlig sykdom dersom man blir smittet med koronaviruset og kan også potensielt forebygge videre spredning av viruset. Det siste er det noe usikkerhet rundt, og det anbefales derfor på det sterkeste at alle fortsetter med de forebyggende tiltakene vi når har blitt så godt kjent med: vask hendene, hold avstand og hold deg hjemme hvis du føler deg syk.

Personer med lavt immunforsvar og tilleggssykdommer

I en uttalelse til HivNorge sier infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål at de vurderer det slik at hivpasienter tilhører (som gruppe) risikogruppen «immunsvikt» med økt risiko for alvorlig covid-19-infeksjon. I realiteten er det fortrinnsvis hivpasienter med CD4 < 350 /µL, påvisbart virus (hiv-RNA > 50 kopier/ml) og med tilleggs komorbiditet som har øket risiko for alvorlig covid-19 infeksjon og som derfor bør prioriteres for koronavaksine.

Dagens hivbehandling gjør at det aller fleste som lever med hiv i Norge og som er på behandling har godt immunforsvar og har så lavt virusnivå i blodet at det ikke er målbart på prøver. Det betyr at det er kun personer med lavt immunforsvar, det vil si hvor CD4-tallet er lavere enn 350 og som har målbart virustall, og som har tilleggssykdommer, som kan ha økt risiko for å bli alvorlig syk av covid-19 og som derfor bør prioriteres for vaksinene. Folkehelseinstituttet inkluderer også personer som lever med hiv og som har lavt CD4-tall i risikogruppen for å bli alvorlig syk av covid-19 og anbefaler at vaksinasjon bør vurderes.

Personer som lever med hiv og som er på vellykket behandling, er ikke i økt risiko for alvorlig sykdom ved covid-19.

Både vaksinene Comirnaty (fra Pfizer/BioNTech), Moderna, AstraZeneca og Janssen er trygge for personer med lavt immunforsvar. Janssen er det farmasøytiske selskapet til Johnson & Johnson som utvikler vaksinen.

Fastlegene vurderer

Videre sier infeksjonsmedisinsk poliklinikk at koronavaksinering av hivpasienter skal skje i regi av kommunen, ikke infeksjonspoliklinikken. Det er fastlegene som melder inn risikopasienter til vaksinering, så det er viktig at fastlegen kjenner til hivdiagnosen. Hivpasienter som følges opp ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk er siden 2012 innstendig oppfordret til å ha en fastlege som kjenner diagnosen. Fastlegen får rutinemessig kopi av journalnotat hvor CD4-nivå og virusmengde blir kommentert. Disse notatene er også tilgjengelige for pasienten selv via helsenorge.no.

Les også

schedule03.05.2021

→ Høringssvar til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv.

HivNorge mener at en ny reaksjon om faglig pålegg til helsepersonell der helsepersonellet kan pålegges å ta et kurs, få veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak vil være svært egnet.

schedule27.04.2021

→ Stortinget behandler overdrevne smitteverntiltak

Stortingsrepresentant Camilla Strandskog (H) utfordret i en interpellasjon helseminister Bent Høie om hvilke tiltak som kan sikre at mennesker som lever med hiv ikke blir utsatt for overdreven smittefrykt i helsevesenet.

Scroll Up