Behandling av hiv og aids

truvada

Legemidlene som bremser kroppens produksjon av hiv kalles antivirale legemidler. For å bremse virusproduksjonen best mulig og lengst mulig, må du bruke en kombinasjon av minst tre forskjellige antivirale legemidler.

Siden 1997 har spesifikke medisiner mot hiv vært tilgjengelige. Behandlingen med disse går under betegnelsen HAART, som betyr Highly Active Antiretroviral Therapy.

Det finnes ingen ”fasit” på hva som er den beste kombinasjonen. Målet for legene er å finne akkurat den kombinasjonen som er best for deg. De antivirale legemidlene som finnes i dag, deles inn i tre grupper. Hvilke gruppe legemiddelet tilhører, avhenger av hvordan det angriper virusproduksjonen.

En rekke av medisinene som benyttes i behandling av en hivinfeksjon kan gi bivirkninger. Noen av disse forsvinner etter noen uker, mens andre bivirkninger kan være av den mer langsiktige sorten.

Nedenfor har vi samlet en del artikler som belyser ulike sider ved hivmedisineringen.

Interaksjoner med andre medikamenter Nyttig og oppdatert informasjon om interaksjoner mellom hivmedisiner og andre medikamenter.

Bruk medisinene riktig En veiledning om hvordan du bør ta medisinene og om bivirkninger av disse. Kan også lastes ned som pdf-fil.

Alternativ behandling Noen hivpositive velger å bruke alternativ behandling mot hiv og de virkningene som infeksjonen har.

Johannesurt kan være farlig For noen pasientgrupper kan den populære Johannesurten være direkte livstruende. Hivpositive er blant de som advares av helsemyndighetene.

Spørsmål og svar Du stiller spørsmål om medisiner og kosthold og fagfolk svarer.

Risiko for hjerteinfarkt Forskning viser at hivpositive som bruker proteasehemmere over flere år kan ha økt risiko for å få hjerteinfarkt.

Unngå disse preparatene Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) er en informasjonsbank om alternative behandlingsmetoder. De gir råd om enkelte urter og kosttilskuddseffekt og advarsler knyttet tildem.

Kontroll av kosttilskudd Kunnskap er et viktig hjelpemiddel om man skal unngå uheldige eller bent frem ødeleggende virkninger av kosttilskudd og urtemedisiner når man samtidig bruker hivhemmende medisiner. Men hvor god er kontrollen med de kosttilskudd som finnes på markedet?

Viagra kan gi uheldig effekt Farmasøyt Merete Klausen advarer hivpositive som er under medisinsk behandling mot flere naturpreparater og kosttilskudd. Potensmidlet Viagra skal ikke kombineres med enkelte hivlegemidler.