Mexico_small-banner

Mangfold og livsglede i Global Village

Global Village er grasrotorganisasjonenes, interesseorganisasjonenes og menneskerettighetsforkjempernes tilholdssted under den store Aids 2008-konferansen i Mexico City.

Her synliggjør de sine synspunkter, sin livssituasjon og sine arbeidsmetoder. Engasjementet er voldsomt, temperaturen høy og mangfoldet stort. Her er afrikanere, asiater, europeere, latinamerikanere, amerikanere, rett og slett hele verden samlet på et brett, her er transer og transseksuelle, homser og heteroer, hivpositive, prostituerte, høy og lav samlet på et brett. Global Village er en fantastisk og livsbejaende opplevelse. Engasjementet for at sårbare grupper og enkeltmennesker skal få kontroll over sine egne liv er overveldende, en fantastisk opptur. Her er ansiktene til noen av menneskene vi møtte.

a_lopez

Susan Lopez er i Mexico på vegne av SWOP USA (Sex Workers' Outreach Project) og paraplyorganisasjonen for sexarbeiderorganisasjoner i USA, Desiree som hun var med på å grunnlegge. Hun kjemper for sexarbeidernes menneskerettigheter og for at de selv skal kunne ta ansvar for sine liv og sine valg. Lopez mener også at forbud mot salg av seksuelle tjenester vil være ødeleggende for det forebyggende hivarbeidet verden over.

a_niang

Magatte Niang er fra Senegal. Han kjemper for homofile og lesbiskes rettigheter på et kontinent og i et hjemland der homofil kjærlighet er forbudet, der homofile trakasseres og forfølges, og mener forfølgelsen av homofile må opphøre dersom man skal få bukt med aids-epidemien i Afrika. Magatte representerer paraplyorganisasjonen Africagay.

a_ulises

Ulises representerer The Condom Project, en grasrotorganisasjon som arbeider for å avstigmatisere kondom og fremme kondombruk verden over. Arbeidet er viktig fordi kondomer fremdeles er det mest effektive middelet vi har for å forebygge overføring av hiv. I Mexico City lærer Ulises konferansedeltagerne å lage kunstbrosjer av kondomer for at de skal venne seg til å håndtere og leke med kondomer.

a_lewis_real

R. Anthony Lewis kommer fra Jamaica og representerer organisasjonen Caribbean Vulnerable Societies. Han jobber for eksempel med å synliggjøre homofile og lesbiske tøffe og utsatte levekår på Jamaica. Homofile forfølges med støtte fra statsministeren i landet og drap forekommer ofte.

a_kirey

Anna Kirey beviser at homofrigjøringen erobrer stadig nye områder. Kirey er leder for Labrys, homofile og lesbiskes interesseorganisasjon i Kirgistan. For henne og hennes medarbeidere er det en skikkelig vitamininnsprøyting å ha stand i The Global Village. - Det er fantastisk å være til stede på et sted hvor vår kjærlighet diskuteres åpent og sees på som en ressurs og en gave, sier hun.

a_garcia

Felipa Garcia sitter på stand for the International Community of Women Living with hiv/aids. Dette er det eneste internasjonale nettverket som er drevet for og av hivpositive kvinner. ICW arbeider for at alle hivpositive kvinner skal kunne delta i samfunnslivet på alle nivåer, at de skal ha full tilgang til helsetjenester og omsorg og at de skal ha de samme menneskeretter som alle andre uansett hvor i verden.

a_janet

Janet fra USA jobber for The Black Aids Institute som jobber for å stoppe aidsespidemien blant den svarte befolkningen i USA, hvor hiv og aids er den tredje viktigste dødsårsaken blant kvinner menn og barn mellom 25-35 år, og den viktigste dødsårsaken for kvinner mellom 24 og 34.

Diana jobber for Dance 4 Life som bruker dans for å organisere ungdom under 20 til å ta del i kampen mot hiv/aids.

a_berglof

Andreas Berglöf sitter på NordPol standen for Hiv-Sverige. Dette er HivNorges søsterorganisasjon og de to organisasjonene deler standen med tilsvarende organisasjoner i resten av Norden. Hiv-Sverige jobber blant annet for å bekjempe diskriminering av hivpositive og styrke hivposititives rettigheter.

a_lewis

Vince Crisootono er fra Guam, men jobber The Coalition of Asia Pacific Regional Networks on HIV/Aids med base i Bangkok i Thailand.

 

 

Les også andre artikler fra Mexico-konferansen.