youngcouple_bred

Stoler på partneren

Ifølge RFSUs undersøkelse om sexvaner og kondomprat "Kondomkontrollen 2009" er nordmenn/kvinner blant de mest seksuelt aktive i Norden. Undersøkelsen er representativ og 1100 nordmenn har bidratt med svar om kondombruk og seksualvaner.

youngcouple_2

Tallene fra undersøkelsen viser at norsk ungdom har et nokså likegyldig forhold til kondombruk og sikrere sex. Så betaler de også en høy pris for å ha ubeskyttet sex: Forekomsten av klamydia er høy blant ungdom, i årene mellom 2005 og 2008 sto ungdom mellom 10 og 29 år for mer enn åtti prosent av alle registrerte klamydiatilfeller her til lands. Her er de absolutte tallene også svært høye med over eller nær 20.000 registrerte tilfeller hvert år. Folkehelseinstituttet vurderer situasjonen slik at økningen i antallet registrerte tilfeller av klamydia gjenspeiler en økende forekomst av infeksjonen i befolkningen siden testaktiviteten ikke har økt de siste årene i Norge.

Ungdom beskytter seg med andre ord verken mot hiv eller klamydia eller alle kjønnsykdommer. Samtlige kurver viser en stigende tendens. Klamydiatallene øker for tiende år på rad ifølge Folkehelseinstituttet. Det kan bety at kunnskapen om og motivasjonen for å praktisere sikrere sex er avtagende blant norske ungdommer. Bortsett fra klamydiatallene dreier det seg om små tall, så vi skal være forsiktig med å trekke alt for vidtrekkende konklusjoner.

Spørsmålet er likevel hvor mye kan vi tåle før vi må ta belastningen med å intensivere det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Ifølge Folkehelseinstituttet går medianalderen ned blant de som smittes homoseksuelt av gonoré for tredje år på rad. Det kan bety at unge homofile menn også er i ferd med å bli en sårbar gruppe i forhold til hiv. Når det også er grunn til å anta at en rekke ungdommer har tilfeldig sex på ferieturer, også i utlandet, er det nok en årsak til at vi bør se på hvordan det hivforebyggende arbeidet blant ungdom fungerer.

 

78 prosent av ungdom under 29 år har hatt ubeskyttet sex en gang
65 prosent av ungdommene har hatt ubeskyttet sex flere ganger
57 prosent stoler på at partneren ikke er smittet av kjønnsykdom. Det er en viktig årsak til ikke å bruke kondom.
15 prosent av ungdommene oppgir kondom som vanligste prevensjonsmetode
53 prosent av ungdommene synes sex er bedre uten kondom
42 prosent av ungdom mellom 15 og 20 år har tilfeldig sex på ferie
57 prosent av ungdommene har kompissex, altså sex med venner uten å være kjærester
46 prosent av de unge opplyser at de har sex fra en til flere ganger i uken
16 prosent har hatt mer enn 20 partnere, unge like mye som eldre
Ingen ungdommer bruker kondom hver gang de har sex.
63 prosent synes det er pinlig å be om kondomer i kassen

 

ungstat

 

Les også:
Kunnskap om hiv og sånn
Testosteron til oppunder taket 
Trodde ikke det kunne skje med meg
Unge homser trenger tiltak