aids2010

Den internasjonale aidskonferansen i Wien

Den 18. internasjonale aidskonferansen i Wien går av stabelen i uke 29. HivNorge er til stede og gir deg daglig oppdaterte nyheter fra konferansen. Oversikt over alle artikler på denne siden.

aids2010banner
 

HivNorge er til stede i Østerrike og gir deg oppdaterte nyheter fra konferansen - hver dag. På disse sidene gir vi deg linker til alle artikler vi publiserer og linker til andre sider som kan være av interesse fra konferansen. Du kan også logge deg direkte inn på de offisielle sidene, følge med på Kaiser Foundation eller lese fra aidsmap. Du kan også følge konferansen på YouTube, på Facebook og på Twitter. Konferansen varer fram til 23. juli.

Man regner med at over 20.000 aidsforskere, -aktivister og -politikere deltar på den internasjonale konferansen i Wien. Konferansen arrangeres av International Aids Society (IAS) og ambulerer mellom ulike byer annet hvert år. Neste konferanse, i 2012, arrangeres i Washington i USA.

 

bonakele_halvbred
 

Barn og hiv Sør-Afrika har gått fra å være en paria til å bli et respektert medlem av det internasjonale hivforebyggende samfunnet. Den forrige presidenten Thabo Mbeki konsekvent fornektet sammenhengen mellom hiv og aids, men den nye presidenten Jacob Zuma har virkelig tatt tak i epidemien. Les mer.

 

gnp_halvbred
 

Dømt for mord Global Network of People Living with HIV (GNP+) har siden 2005 overvåket bruken av kriminalisering i 42 europeiske land. Overvåkningen ble utvidet i 2008 til å omfatte mer enn 200 land og juridiske territorier. Det foreløpige resultatet av overvåkningen ble presentert på en poster torsdag. Resultatet er ikke flatterende for Norge. Les mer.

 

hjemløs_bred
 

Bostedløse hivpositive Sjansene for å bli smittet med hiv er 15 ganger større for en hjemløs enn for en person som har et sted å bo. Det trengs et globalt fond for å gi alle hivpositive en bolig. Muligheten for å ikke klare å gjennomføre en medisinsk behandling som holder viruset i sjakk øker også dramatisk for den som er hjemløs. Alle hivpositive må få et sted å bo. Les mer.

 

hate_halvbred
 

Homoseksualitet Snur du ryggen til en epidemi så vokser den. Det er det som skjer med hivepidemien i de mer en 80 landene i verden som fortsatt kriminaliserer homoseksualitet. Derfor er det viktig at de store internasjonale organisasjonene som Unaids engasjerer seg i rettighetsarbeidet. Les mer.

 

aids2010_hognerud_270
 

Kriminalisering ikke veien å gå. – Rettighetsarbeidet må styrkes, slås det entydig fast under den internasjonale konferansen AIDS2010. Uten avkriminalisering og grunnleggende menneskerettigheter for hivpositive, menn som har sex med menn, sexarbeidere og stoffbrukere taper vi kampen mot hiv. Les mer.

 

gel_prevention
 

Myndiggjøring av kvinner. En gele som skal hindre hiv fra å trenge seg inn i kroppens celler har foreløpig vist lovende resultater. Dette kan gi kvinner økt kontroll over sitt eget liv og sin egen kropp. Det kan også bety en reduksjon av smittetallene med mer enn en halv million tilfeller i Sør-Afrika alene i løpet av det neste tiåret. Les mer.

 

sharon_lewin
 

Helbredelse må prioriteres. Medisinsk behandling for hivpositive er ikke godt nok, hevder den australske legen Sharon Lewin. Hivpositive som får antiretroviral behandling får forlenget sine liv, men lever likevel i gjennomsnitt kortere liv enn hivnegative. Bivirkninger, hivrelaterte sykdommer og høye kostnader gjør det nødvendig å finne en kur som helbreder. Les mer.

 

kapya_kaoma
 

Homofobiens paradoks. Menneskerettigheter og avkriminalisering har etablert seg som to av de viktigste forutsetningene for fremgang i kampen mot hiv/aids verden over. Enigheten om dette er stor, men i følge den anglikanske presten Kapya Kaoma fra Zambia, gis det likevel støtte til organisasjoner som motarbeider denne målsettingen. Les mer.

 

aids2010_nordisk_stand
 

Stand med statsbesøk. Etter sterk kritikk for manglende politisk deltakelse under den 17. internasjonale konferansen for hiv/aids i Mexico i 2008, engasjerer nå finske politikere seg. – En anerkjennelse for vårt arbeid, sier HivFinlands leder Kimmo Karsikas, som også er leder av HivNorden. Les mer.

 

annielennox_halvbred
 

Karneval i oransje 15.000 mennesker tok til gatene i Wien tirsdag kveld for å demonstrere for menneskerettigheter og mot vestlige lands kutt i bevilgningene til kampen mot hiv og aids. Marsjen kulminerte i en konsert med artisten Annie Lennox på Heldenplatz i det sentrale Wien. Les mer.

 

aids2010debatt_artikkel
 

Debatt om hiv og kriminalisering Tirsdag diskuterte engasjerte debattanter avkriminalisering av hiv på den norske standen. – Det må jobbes på to fronter samtidig, hevdet Lisa Power, og viste til britiske erfaringer. UNDP/Unaids` nye kommisjon for hiv og lovgivning var også gjenstand for debatt.  - Dette bør få konsekvenser også for Norge, sa Susan Tamberlake, Unaids.Les mer.

 

jamaica_pink_report
 

Undertrykkelse sprer hiv Kriminalisering av utsatte grupper gjør det forebyggende arbeidet rundt hiv svært vanskelig. Overgrep og forfølgelse gjør at mange må jobbe i skjul i kampen mot hiv og for bedre levekår. Jamaica er et godt eksempel. Forfølgelse fra staten og en homofob befolkning har resultert i svært høy forekomst av hiv blant menn som har sex med menn, 33 prosent. Les mer.

 

petratimmermann_halvbred
 

Sexarbeideres rettigheter Hun har ikke mange kronkrete fremskritt å melde om siden forrige aids-konferanse i Mexico, Petra Timmermans. Hun mener likevel at en av de viktigste positive endringene til fordel for sexarbeidere globalt er at det nå har blitt lettere å snakke om deres rettigheter i en kontekst som handler om menneskerettigheter. Les mer.

 

billclinton_halvbred
 

Bill Clinton taler Helse burde være en rett for alle mennesker på jorda, men er det ikke, sa den tidligere amerikanske presidenten Bill Clinton til en fullsatt plenumssal under AIDS2010-konferansen i Wien mandag morgen. Clintons tale var den første av hovedtalene under konferansen. Les mer.

 

wiendemo_halvbred
 

Demonstrasjon Flere hundre demonstranter ønsket å få utsatt åpningen av konferansen AIDS2010 i Wien søndag for å fokusere på det de mener er bokstavelig talt drepende kutt i bevilgningene til kampen mot hiv og aids. Kutt øker dødeligheten og verdens statsledere og regjeringer ble holdt ansvarlig. Les mer.

 

viennademo
 

Åpning Søndag klokken 19.00 åpnet den 18. internasjonale konferansen om hiv og aids i Wien, Østerrike, med videohilsen fra FNs generalsekretær Ban Ki-moon. Dette er en av de få konferansene hvor vitenskapsmenn og statsledere møter hivpositive og andre aktivister fra hele verden. Les mer.

 

wien2010_liten
 

HivNorge til Wien Når den 18. internasjonale aidskonferansen åpner i Wien på søndag er HivNorge tilstede. Foruten daglige rapporter til våre websider deltar også organisasjonen for å få et faglig utbytte. Generalsekretær Evy-Aina Røe og juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud deltar. Les mer.

Se også artikler fra Statens institutt for folkehelse:
Status for hiv/aids-forskning i skyggen av finanskrisen -
Øst-Europa og Sentral-Asia, epidemien på frammarsj -
Lovende gel reduserer hivsmitte hos kvinner -
Etterlyser handlingsplan for forskningsbaserte tiltak mot stoffmisbruk -
Flere med hiv er over 50 år, men hva så? -
Påvirker hivprogrammer andre deler av helsetjenesten i utviklingsland? -
Hivbehandling som forebyggende strategi? -
Tidlig etablering av hiv-reservoar -
Ny kunnskap om behandling for TB og hiv -
Tidlig etablering av hiv-reservoar -
Personer som selger sex i protestmarsj -
Fengsling – en risikofaktor for hivsmitte -