aslaksyse_bred

Bruken av straff skal vurderes

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal se på spørsmålet om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsomme sykdommer. Utvalget skal levere sin innstilling før 1. oktober i 2012.

Straffelovens § 155 regulerer de såkalte allmennfarlig smittsomme sykdommene, men har i hovedsak blitt benyttet overfor overføring av eller risiko for overføring av hiv.

- Formålet med smittevernloven er å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer. Men vi må se om det er hensiktsmessig å bruke straffeloven til å rettsforfølge smittefarlig adferd, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.

aslaksyse
Leder av utvalget Aslak Syse

Professor Aslak Syse leder utvalget, som også skal se på lovregulering, praksis og tiltak i sammenlignbare land.

Utvalget som skal utrede spørsmålet om kriminalisering av overføring av allmennfarlig smittsom sykdom består av:

1. Professor Aslak Syse, Oslo (leder)
2. Skuespiller Kim Fangen, Spydeberg
3. Advokat Jannicke Keller-Flöystad, Bergen
4. Professor Stig Frøland, Oslo
5. Juridisk rådgiver Inger-Lise Hognerud, Oslo
6. Professor Bjørn Helge Hofmann, Lillehammer
7. Overlege Trine Kjus, Lillehammer
8. Sosiolog Bera Ulstein Moseng, Oslo
9. Sosiolog Anne Skjelmerud, Oslo
10. Overlege Øystein Søbstad, Bergen
11. Lovrådgiver Karl Otto Thorheim, Oslo
12. Professor Bente Træen, Tromsø

Utvalget vil avholde sitt første møte før jul. Her kan du lese mandatet til utvalget.