mereteklausen_bred

Viagra kan gi uheldig effekt

Farmasøyt Merete Klausen advarer hivpositive som er under medisinsk behandling mot flere naturpreparater og kosttilskudd. Potensmidlet Viagra skal ikke kombineres med enkelte hivlegemidler.

Klausen hevder også at hivpositive ikke trenger å ta mange ganger den dosen vitaminer som anbefales til vanlig. Det er bortkastede penger å bruke for mye vitaminer, mener hun. I beste fall kvitter kroppen seg med det den ikke trenger, i verste fall kan overdoser av enkelte vitaminer gi forgiftning.

viagra-magic-blue-pill-2
Det finnes andre potensmidler som kan kombineres med hivlegemidler.

– Enkelte naturmedisiner kan dessuten ødelegge virkningen av de antiretrovirale medisinene, understreker Klausen, det kan skape svært uheldige og farlige situasjoner for de hivpositive som bruker disse preparatene.

Merete Klausen er farmasøyt ved Apotek1 i Storgaten i Oslo. Klausen har erfaring med behandling av hivpositive helt siden starten av epidemien og har ervervet seg mye kunnskap på området. Apoteket i Storgaten har tatt mål av seg til å bli det ledende apoteket for hivpositive i landet. Her kan hivpositive komme og få råd og veiledning om bruken av de ulike medisinene og hva som fungerer sammen og hva som ikke gjør det. – Vi sender også medisiner i posten til de som ikke selv har mulighet for å komme innom, sier Klausen, enten det er fordi helsa ikke tillater det, fordi de ikke selv ønsker å komme og handle eller rett og slett bor for langt unna. 

Ødelegger hivbehandlingen
Hun peker spesielt ut tre naturpreparater som hivpositive på medisiner bør unngå: Johannesurt (perikum), solhatt (echinacea) og konsentrerte hvitløkskapsler. Hun understreker imidlertid at alminnelig bruk av hvitløk i matlagingen ikke er noe problem.

johannesurt
Johannesurt kan ødelegge virkningen av hivmedisineringen, og bør unngås, sier farmasøyt Klausen.

– Johannesurt vet vi med sikkerhet kan ødelegge virkningen av ARV-behandlingen, sier hun, det kan få svært alvorlige følger fordi viruset kan utvikle immunitet mot medisinene og da er pasienten ille ute.

– Mange tror naturmidler er ufarlige og sikre å ta, at alt som kommer fra naturen bare kan være sundt og oppbyggelig. Det stemmer ikke. Johannesurt er et beroligende middel, det kan tas mot nedstemthet og søvnløshet. Slik er det mange hivpositive som strever med og middelet kan derfor være fristende å prøve. Er man på behandling må man altså motstå fristelsen, understreker Klausen.

Hun peker også på at dersom man ikke er hundre prosent sikker på at naturpreparater og hivmedisiner går sammen, skal man heller ikke bruke naturmedisiner.
– Konsekvensene både for den enkelte medisinbruker og samfunnet er for store til at vi skal ta en slik risiko, slår hun fast.

Det er grunnen til at farmasøyten også advarer hivpositive under behandling å bruke solhatt og hvitløkskapsler. Alt tyder på at disse preparatene kan påvirker effekten av hivmedisiner på en negativ måte, og hivpositive bør derfor unngå dem. Hun frykter også at det kan være andre midler hivpositive bør unngå, men her er dokumentasjonen foreløpig for dårlig til at de kan gå ut med kunnskapen. Er man usikker på om bruken er grei, skal man heller la være enn å ta sjanser på at kombinasjon ikke ødelegger hivbehandlingen.

– Men nettopp derfor er det helt av avgjørende betydning at når hivpositive brukere av naturpreparater skal ut og handle inn disse naturmidlene at de får sakkyndig råd og veiledning, sier Klausen.
Derimot kan det se ut til at hivpositive bør vurdere å ta kalktilskudd. Det kan se ut til at beinskjørhet er vanligere blant hivpositive enn hos andre. Vi vet ikke om dette skyldes viruset eller medisinene. – Uansett kan det være lurt å diskutere med legen om et kalktilskudd kan være god forebygging, sier Klausen.

Ikke kjøp Viagrapå internett
Hun hevder at det er en risikosport å handle legemidler, vitaminer og kosttilskudd på Internett og i en del helsekostforretninger. Det advarer hun imot. - Fagkunnskapen er for dårlig, mener hun, og viser til at Statens legemiddelverk i flere tilfeller har fastslått at enkelte naturmidler inneholder legemidler uten at dette er oppgitt i innholdsdeklarasjonen. Det er med andre ord ikke overensstemmelse mellom hva et preparat faktisk inneholder og det varedeklarasjonen påstår. Dette kan være svært risikofylt – et ”naturlig” potensfremmende preparat inneholdt for eksempel Viagra, som hivpasienter under behandling også skal være forsiktige med, ifølge Klausen da det i kombinasjon med enkelte hivlegemidler kan gi uheldig effekt. - Det går alltid an å finne et potensstimulerende legemiddel som trygt kan brukes, sier Merete Klausen.

mereteklausen
Hivpositive bør unngå Viagra og flere typer urtemedisin sier farmasøyt Merete Klausen.

– Brukerne får dermed ikke vite hva det er de egentlig handler og putter i seg, sier Klausen. – Det kan medføre svært uheldige bivirkninger, legger hun til og understreker at spesielt Internett er en arena hvor det er enkelt for spekulanter og useriøse å operere fritt. Her finnes det jo ingen mennesker å kommunisere med, mennesker med fagkunnskap som kan hjelpe kundene med å avdekke sine reelle behov.

– Hivpositive bør handle på apotek og sørge for at de får klar og entydig beskjed om de midlene de kjøper trygt kan brukes sammen med hivmedisinene, er hennes innstendige råd. – De bør holde seg til trygge, kvalitetssikrede produkter som vi vet hva inneholder.

Når det er sagt, understreker Klausen også betydningen av godt kosthold. Hun medgir at maten kanskje ikke er like næringsrik som før og at ulike former for kosttilskudd og vitaminer kan komme godt med og bedre både helsen og livskvaliteten til den enkelte hivpositive. Men hun er ikke i tvil om at mange hivpositive bruker langt mer krefter og ikke minst penger enn nødvendig for å oppnå best mulig effekt av vitaminer og kosttilskudd.

– Mange tar doser som er mange ganger høyere enn det foreskrevne, sier hun. – Det er ikke nødvendig. I beste fall er det bortkastede penger, i verste fall kan det medføre forgiftninger.

Klausen forklarer at vannløslige vitaminer – B og C, for eksempel – ikke utgjør noe risikomoment. Kroppen skiller seg av med det den ikke har noe bruk for. Med fettoppløslige vitaminer forholder det seg imidlertid noe annerledes. Dette gjelder for eksempel vitaminene A, D, E og K. Disse kan rett og slett være giftige om brukerne tar dem i alt for store doser, slår hun fast.

– Jeg tror nok hivpositive kan øke dosene noe i forhold til anbefalt dosering, men det er ingen grunn til å kaste penger ut av vinduet. Kroppen klarer ikke å nyttiggjøre seg alt for store doser. Bruk heller disse pengene til å nyte livet. Det er også helsebringende!