kimogbente_bred

Grunnkurs for hivpositive

I slutten av februar starter et pilotprosjekt ved Oslo universitetssykehus. Et grunnkurs for hivpositive hvor målet er en møteplass med faglig ramme.

Kurset skal gå over seks kvelder og skal ledes av overlege Bente Bergersen ved Ullevål universitetssykehus og hivaktivist Kim Fangen. – Det har vært arrangert slike kurs for andre grupper av kronisk syke lenge. Jeg tror hivpositive nå er modne for å komme et skritt videre, sier Bente Bergersen.

kimogbente
Overlege Bente Bergersen og hivaktivist Kim Fangen

 

Målgruppen er alle hivpositive, men ved stor pågang vil nydiagnostiserte og menn som har sex med menn (msm) bli prioritert, melder initiativtagerne til HivNorge. Kurset vil ha maks åtte deltakere. Selv om kurset henvender seg til nydiagnostiserte, håper Fangen og Bergersen at alle som ønsker å delta tar kontakt. På lengre sikt ønsker man å utvide også til andre målgrupper.

Samlingene skal gå over seks kvelder og varer i drøye to timer. Det blir ulike foredrag om det å leve med hiv, samt medisinske foredrag om hiv og hvor viktig det er å involvere fastlegen. Det blir også foredrag av psykolog og om hiv og sex. Deltakerne skal også selv ha muligheter til å påvirke programmet. – Vi ønsker å bidra til større forståelse rundt det å leve med hiv og gi relevant informasjon som vil sette den enkelte i bedre stand til å leve et godt og fullverdig liv med hiv, sier Kim Fangen.

Videre informasjon om kurset kan fås ved henvendelse til Lærings- og mestringssenteret ved Anne Lise Hustadnes (Tlf 22 89 48 36), og påmelding skjer til sykepleier Lise Sørsvang ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål universitetssykehus på telefon 22 11 90 91.