truvada_bred

Nye regler for hivbehandling

Norsk forening for infeksjonsmedisin har oppdatert sine faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv. Nytt av året er at de anbefaler at alle hivpositive vurderes for og tilbys behandling, uavhengig av CD4-tall og virusmengde.

European AIDS Clinical Society (EACS) har gode og oppdaterte europeiske retningslinjer fra november 2014.  De norske retningslinjene bygger i stor grad på disse. Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) finner derfor ikke grunn til å utarbeide egne norske retningslinjer på hele dette feltet, men ønsker å utdype enkelte områder.

”Antiviral behandling er vist å redusere risikoen for alvorlig kompliserende sykdom eller død selv ved høye CD4-tall. Det anbefales å starte behandling tidlig, uavhengig av CD4-tall, dels av hensyn til pasientens egen helse, dels for å hindre videre smitteoverføring. Vi anbefaler at alle hiv-positive vurderes for og tilbys behandling.”

Denne endringen i retningslinjene kommer etter resultatene fra START-studien som slår fast at tidligst mulig oppstart av hivbehandling er fordelaktig for helsen til mennesker som lever med hiv. I tillegg hindrer vellykket behandling videre smitte av hiv.  En del infeksjonsleger praktiserer prinsippet om tidligst mulig oppstart av hivbehandling og snakker med nydiagnostiserte om behandling med en gang.

– HivNorge mener dette er en veldig bra utvikling og mener dette styrker mennesker som lever med hiv, som har ønsket tidlig behandling.  Det gjør det enklere for nydiagnostiserte og for infeksjonslegene at tidlig behandling er det beste.  Det er ikke lengre noe man utsetter å snakke om, anbefalingen er klar, og er den nydiagnostiserte motivert for å starte behandling er det ingen ting tvil lengre om at de skal starte opp, sier styreleder Leif-Ove Hansen.

HivNorges styreleder opplevde selv å bli avvist flere ganger før han fikk starte behandling, og er kjempeglad for at ikke flere i fremtiden skal bli avvist når de prøver å ta vare på sin egen helse og hindre videre smitte av hiv med å starte på hivbehandling.

Du kan lese mer om de nye retningslinjene på hjemmesiden til Norsk forening for infeksjonsmedisin.