HIV16

Presentasjonene fra HIV16

Torsdag 10. november inviterte Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital til et dagsseminar om hiv og medisiner. Presentasjonene fra foredragsholderne er nå tilgjengelige.

Seminaret samlet både helsepersonell, mennesker som lever med hiv, pårørende, representanter fra organisasjoner og andre interesserte, og ble holdt på St. Olavs hospital i Trondheim. En rekke fremstående eksperter holdt foredrag om ulike aspekter ved hivmedisinering, som for eksempel langtidsvirkninger, interaksjoner, komorbiditeter og dosering.

Nye Pluss, HivNorge og St. Olavs hospital takker foredragsholdere, deltakere og alle bidragsytere for et innholdsrikt seminar.

Foredragene kan lastes ned her:

Langtidsvirkning av hivmedisiner, hva vet vi? Anders Blaxhult, docent/överläkare infection, Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm

Fra død til liv. Kort medisinsk historikk: bedringer og forenklinger i behandlingen. Bernt Heger, overlege, Oslo universitetssykehus

Hiv og alderdom – komorbiditeter. Dag Henrik Reikvam, overlege, Oslo universitetssykehus

Hivmedikamenter og interaksjoner. Reinhardt Flø, medisinsk rådgiver, GlaxoSmithKline (GSK)

Samvalg. Kim Fangen, daglig leder, Nye Pluss

Null i virus = ikke smittsom? Harald Steinum, overlege, St. Olavs Hospital, Trondheim

Restriksjoner på hivmedisiner i Danmark. Thomas Kristensen, redaktør i Out&About, styremedlem AIDS-Fondet, Danmark