Alternativ behandling

Det finnes mange alternative behandlinger som mennesker med hiv kan dra nytte av, dette kan handle om alt fra ulike typer kosttilskudd til meditasjon eller fysisk aktivitet. Det er likevel viktig at du forteller legen om hvilke naturmedisiner og kosttilskudd du bruker, for å unngå uheldige interaksjoner som kan påvirke virkningen til hivmedisinene dine.

scheduleOppdatert: 16.04.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Alternativ behandling kan i noen tilfeller påvirke effekten av antivirale medikamenter, dette kalles interaksjoner. I noen tilfeller skjer det at du får for høye konsentrasjoner av den ene eller andre medisinen, noe som kan være farlig. I andre tilfeller blir konsentrasjonene for lave, og i ytterste fall kan det resultere i at du utvikler resistens mot medisinene.

Johannesurt kan være farlig
For noen pasientgrupper kan den populære johannesurten være farlig. Hivpositive, transplanterte, astmatikere og Marevan-brukere er blant de som nå advares av helsemyndighetene.

Johannesurt gir økt aktivitet av et enzym i leveren som har med nedbryting av legemidler å gjøre, så sentrale helsemyndigheter går ut og advarer hivpositive mot å bruke denne urten. I Norge selges johannesurt (perikum) som Kira, Hypericum Stada eller Hypericum Comp. Rapporter fra utlandet viser at disse preparatene hemmer virkningen av proteaseinhibitorer (medisin brukt mot hiv/aids). Johannesurt kan også redusere virkningen av p-piller.

Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) er et statlig nettsted som tilbyr kunnskapsbasert, upartisk informasjon om alternativ behandling. Nettstedet drives av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ behandling (NAFKAM), som ligger ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet på UiT – Norges arktiske universitet

NIFABs anbefalinger om bruk av enkelte urter og kosttilskuddseffekt og advarslene knyttet til dem bygger på informasjon fra Natural Medicines Comprehensive Database.

Hivpositive bør utvise varsomhet i forhold til følgende preparater:

Blå-grønn alge: En variant av denne algen – nostoc ellipsosposporum – inneholder et protein som kalles cyanovirin-N (CV-N) som kan se ut som om det virker mot hiv i den forstand at det virker deaktiverende på viruset og hemmer muligheten for at viruset kommer seg inn i cellene. Likevel understreker NIFABs kilde at det ikke er tilrådelig for hivpositive å bruke blå-grønn alge. Enkelte av sjøene hvor de høstes er forurenset av sykdomsfremkallende mikroorganismer. Hivpositive kan være mer sårbare i forhold til disse organismene enn hivnegative.

Epimedium er en plantefamilie som brukes i naturmedisin. NIFABs kilde advarer hivpositive mot å bruke midler med epimedium siden vi ikke vet nok om hvordan det fungerer i forhold til hiv og hvordan det interagerer med hivbehandling.

Shiitake-sopp: Blir i mange sammenhenger anbefalt for å bedre immunforsvaret. Mye tyder på at virkestoffene i shiitakesoppen kan øke T-celletallene hos pasienter med hiv. Når det likevel advares mot soppen er det fordi et for stort inntak kan gi alvorlige bivirkninger som blant annet kan føre til medisinallergi, og eosinofili, en økning av en type hvite blodlegemer.

Thymusekstrakt brukes til å stimulere produksjonen av hvite blodlegemer. Hivpositive anbefales å styre unna thymusekstrakt fordi de ikke er trygge. Thymusekstrakt stammer fra kyr, og man er bekymret for at ekstraktet kan komme fra kyr smittet av kugalskap. NIFABs kilde understreker imidlertid at faren for å bli smittet av kugalskap via thymusekstrakt regnes som liten. Det foreligger ingen rapporter om smitte fra dyr til mennesker via kosttilskudd.

Hvitløk: NIFABs kilde anbefaler hivpositive å unngå hvitløkstilskudd. Det er en betydelig risiko for at hvitløk påvirker medisinbruken i negativ retning. Nivået av enkelte proteasehemmere kan reduseres med rundt 50 prosent!

Et godt sted å hente ytterligere informasjon er på Statens legemiddelverk sine hjemmesider. NIFAB råder pasienter til ikkeikke å fravike skolemedisinsk behandling til fordel for alternativ behandling. Se NIFABs egen faktaark og pasientveiledning.

Les også

schedule23.09.2022

→ Norsk støtte til det globale fondet

Under FN’s høynivåuke annonserte utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim at Norge bidrar med to milliarder kroner til det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria. — Å fjerne hiv/aids som en folkehelsetrussel i verden innen 2030 er et realistisk mål, men det behøves ressurser. Det globale fondet har en nøkkelrolle for å skaffe pengene. Derfor er dette løftet fra Norge viktig, sier Halvor Frihagen, politisk rådgiver i HivNorge.

schedule22.09.2022

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. oktober

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. oktober.