Bli medlem

English

Kontakt oss

Hva skal du betale?

Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer. For å forebygge videre spredning av hiv har myndighetene lagt til rette for at de som lever med disse sykdommene får særskilte rettigheter og plikter.

scheduleOppdatert: 23.03.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

En sentral rettighet i denne forbindelse er at all behandling som er hivrelatert skal være gratis, det vil si at den skal være uten egenandel for pasienten. Med behandling forstås her både legebesøk, eventuelle tester og medisiner.

Tannbehandling og behandling hos psykolog. Som hivpositiv har du rett til godtgjørelse etter statens satser for det som kalles infeksjonsforebyggende behandling.

Dekning av reiseutgifter for behandling, kontroll og undersøkelse for hivpositive pasienter tar utgangspunkt i smittevernlovens § 6-1, jf. pasientrettighetsloven § 2-6 Dekning av nødvendige reiseutgifter. For å ivareta smittevernhensynet er dekning av reiseutgifter nødvendig for å sikre hivforebyggende behandling for alle som oppholder seg i Norge jf. smittevernloven § 1-2 om lovens virkeområde.

Hovedregel: Billigste reisemåte med rutegående transportmiddel.

Unntak: Dyrere reisemåte hvis nødvendig pga. helsetilstanden.

Du kan lese mer på: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter

Les også

schedule18.01.2019

→ Årsmøte og valg i HivNorge

Det blir valgt ny styreleder i HivNorge ved årsmøtet 14. mars 2019. Styreleder Leif-Ove Hansen går av etter fire år som leder og til sammen åtte år i styret. – Det er på tide å slippe til nye ideer og perspektiver, det er bare sunt for HivNorge, sier Hansen. Han skal fra 1. mars begynne i stillingen som generalsekretær i Unge funksjonshemmede.

schedule16.01.2019

→ Alltid åpen og offentlig

Noen øyeblikk sitter spikret i hukommelsen. For Walter Heidkampf sin del er det øyeblikket da han sannsynligvis tok avgjørelsen som smittet ham med hiv. Walter visste at sex uten kondom var risikabelt, men partneren hadde ikke hiv, han hadde testet seg – for fire år siden. – Det var da jeg tok kondomen og kastet den ut av sengen, opp i luften, forteller Walter. – Der ble den matte gummien hengende å dingle blant gnistrende og funklende prismer i lysekronen.

Scroll Up