Bli medlem

English

Kontakt oss

Hva skal du betale?

Hiv er en av flere såkalte allmennfarlige smittsomme sykdommer. For å forebygge videre spredning av hiv har myndighetene lagt til rette for at de som lever med disse sykdommene får særskilte rettigheter og plikter.

scheduleOppdatert: 23.03.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

En sentral rettighet i denne forbindelse er at all behandling som er hivrelatert skal være gratis, det vil si at den skal være uten egenandel for pasienten. Med behandling forstås her både legebesøk, eventuelle tester og medisiner.

Tannbehandling og behandling hos psykolog. Som hivpositiv har du rett til godtgjørelse etter statens satser for det som kalles infeksjonsforebyggende behandling.

Dekning av reiseutgifter for behandling, kontroll og undersøkelse for hivpositive pasienter tar utgangspunkt i smittevernlovens § 6-1, jf. pasientrettighetsloven § 2-6 Dekning av nødvendige reiseutgifter. For å ivareta smittevernhensynet er dekning av reiseutgifter nødvendig for å sikre hivforebyggende behandling for alle som oppholder seg i Norge jf. smittevernloven § 1-2 om lovens virkeområde.

Hovedregel: Billigste reisemåte med rutegående transportmiddel.

Unntak: Dyrere reisemåte hvis nødvendig pga. helsetilstanden.

Du kan lese mer på: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/rettigheter

Les også

schedule20.03.2019

→ Ja til ny hivmedisin

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag at den nye hivmedisinen Biktarvy kan godkjennes for innkjøp til sykehusene. Men den kan først tas i bruk om den blir en del av anbudet når neste runde trer i kraft i september.

schedule20.03.2019

→ Positive endringer

Det er svært positivt at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. Flere infeksjonsleger og sykepleiere som daglig arbeider med mennesker som lever med hiv, har nevnt at denne medisinen vil være kjærkommen. Nå får vi se om de blir prioritert i den pågående anbudsrunden.

Scroll Up