Bli medlem

English

Kontakt oss

Tannhelse

Mennesker som lever med hiv, får dekket behandling hos tannlege helt eller delvis. Det som anses som infeksjonsforebyggende behandling gir grunnlag for støtte til tannbehandling.

scheduleOppdatert: 27.11.2018

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Mennesker som lever med hiv, kan få dekket behandling hos tannlege helt eller delvis. Det som anses som infeksjonsforebyggende behandling gir grunnlag for støtte til tannbehandling. For å få tilgang på refusjonsordningen må du ha en erklæring fra din fastlege eller spesialistlege som beskriver at «infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.»

Unntaket er kosmetiske inngrep som bleking av tenner og estetisk retting av tenner.

Har tannlegen avtale med HELFO om direkteoppgjør, ordnes betaling fra HELFO. Har tannlegen ikke direkteoppgjør med HELFO, må pasienten legge ut for så å få refundert utleggene fra HELFO. Skjema kan lastes ned fra HELFO sin hjemmeside.

Det er bare den delen av utgiftene til tannbehandling som dekkes av de offentlige takstene tannlegen kan kreve, som dekkes. Det resterende må pasienten dekke selv.

Mer informasjon om utgifter til tannbehandling finner du på: https://helfo.no/takster/regelverk-og-takster-for-tannlege.

Regelverket finner du i «Det gule heftet»: https://www.regjeringen.no/contentassets/3cd4c7b5ad8e4eadb83c88a97a444aab/rundskriv-i-4-2016.pdf

Les også

schedule20.03.2019

→ Ja til ny hivmedisin

Beslutningsforum vedtok i sitt møte mandag at den nye hivmedisinen Biktarvy kan godkjennes for innkjøp til sykehusene. Men den kan først tas i bruk om den blir en del av anbudet når neste runde trer i kraft i september.

schedule20.03.2019

→ Positive endringer

Det er svært positivt at medisinen Biktarvy nå er godkjent av Beslutningsforum. Flere infeksjonsleger og sykepleiere som daglig arbeider med mennesker som lever med hiv, har nevnt at denne medisinen vil være kjærkommen. Nå får vi se om de blir prioritert i den pågående anbudsrunden.

Scroll Up