Bli medlem

English

Kontakt oss

Juridisk rådgivning

Fra og med juni i 2018 knyttet HivNorge til seg advokat Halvor Frihagen. Han er ansatt i advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig AS og har både kunnskap om og erfaring med saker knyttet til vårt felt.

HivNorge sitt sekretariat vil håndtere de fleste rettighetsaker og andre jus-relaterte saker, da vi har mange års erfaring med rådgivning og å representere mennesker som lever med hiv i disse spørsmålene. Frihagen vil bli benyttet som rådgiver og kunne ta saker som er av viktig prinsipiell karakter, der hans advokatbevilling er hensiktsmessig.

Halvor Frihagen. (Foto: Privat)

Halvor Frihagen har jobbet som advokat i over femten år, innen blant annet strafferett, familierett og utlendingsrett, og er også politisk nestleder i Foreningen FRI og kjenner til ulike utfordringer knyttet til mangfoldet blant de som benytter seg av HivNorge sitt tilbud.

Etter at «hiv-paragrafen» ble fjernet og straffelovens bestemmelser endret, er det ikke lenger særskilte behov for mennesker som lever med hiv å forholde seg til denne loven. Loven ble endret i juli 2017 og fikk med dette en generell bestemmelse om smitteoverføring. Bestemmelsen sier nå at loven ikke skal ramme den som gjør det som er mulig å forhindre smitte ved seksuell omgang. Det betyr at mennesker som lever med hiv og er på vellykket medisinering er fritatt for straff. Her kan du lese mer om den nye straffeloven.

Skulle du oppleve trakassering, brudd på taushetsplikt, forskjellsbehandling eller ikke få tilgang til de rettigheter du har som pasient, ta kontakt med oss i HivNorge. Vi kan bistå deg!

Tilgang til tannhelse-refusjon er for tiden under noe press. HivNorge mener det ikke foreligger noe grunnlag som tilsier at man har grunn til å endre praksis. Vi er i dialog med forskere og spesialister i inn- og utland og har tatt saken opp videre med Norsk Forening for Infeksjonsmedisinere. Skulle du oppleve problemer med å få infeksjonsforebyggende tannbehandling og dermed HELFO refusjon, ta gjerne kontakt med oss i HivNorge.

Vi treffes på telefon 21 31 45 80 eller vår Facebook-side, via messenger eller på mail til post@hivnorge.no hvis du ikke når frem på telefon.

Les også

schedule28.03.2020

→ Råd og informasjon om koronaviruset

Hvordan smitter det og hvordan forebygger man smitte? Hvar er symptomene på korona? Hva gjør man hvis man mistenker at man har blitt smittet?

schedule12.03.2020

→ Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved OUS stenger

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på Ullevål stenger nå for alle hivpasienter. Dersom du skulle fornye din resept på planlagt kontroll vil dette nå skje automatisk uten at du møter opp. Resepter kan fornyes via Min Journal på www.helsenorge.no ved behov.

schedule19.05.2020

→ Gradually opening of the outpatient clinic at Ullevål

The outpatient clinic for infectious diseases at OUS is now open for blood tests prior to your consultation, for anyone with an appointment from week 22 onwards. Some patients will have the option of going to the clinic for their consultation.

schedule19.05.2020

→ La policlinica de enfermedades infecciosas en Ullevål reabre sucesivamente

La policlinica de enfermedades infecciosas de Ullevål permite que las personas que tienen su consulta desde la semana numero 22 se presente para pruebas de sangre antes de la consulta. A muchos pacientes tambien se ofrece una consulta normal con su medico.

Scroll Up