Å bli eldre med hiv 

En naturlig følge av de enorme fremskrittene innen diagnostisering og behandling av hiv, er bekymringen for komorbiditeter hos den aldrende gruppen mennesker som lever med hiv. I en av de innledende sesjonene på årets internasjonale aidskonferanse, belyses de biologiske faktorene ved aldring, hva pasienten har behov for og hvor fokus bør ligge for de som yter helsetjenester for disse pasientene. 

scheduleOppdatert: 19.07.2021

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Komorbiditet beskriver samtidige lidelser eller sykdommer i kroppen, som gjennom interaksjoner kan gjøre det mer utfordrende å finne en god behandling for hver enkelt lidelse. Nick Funderburg fra Ohio State University stiller spørsmålet om hivbehandlingen (ART) i seg selv påvirker aldringsprosessen. Det korte svaret er ja. Funderburgs og andres forskning viser at uttrykket av arvematerialet i cellene hos mennesker som lever med hiv er annerledes enn hos de som ikke lever med hiv. Dette gir seg igjen uttrykk i raskere aldring av immunsystemet og blant annet en høyere grad av kalsium i blodårene som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.   

Utfordringen med å plassere en årsakssammenheng utdypes videre av Lene Ryom fra CHIP i Danmark. Det er ikke entydig om den økte risikoen for aldersrelatert sykdom kan knyttes til hivbehandlingen eller livsstilsfaktorer som kosthold og røyking, som i like stor grad kan øke omfanget av livsstilssykdommer som overvekt eller nedsatt nyrefunksjon. Det viser seg at god oppfølging av livsstilsutfordringer og røykeslutt dramatisk reduserte risikoen for kreft og forbedret forventet levetid hos hivpasienter.  

For pasienten er det viktigst å bli hørt, påpeker Richard Harding fra King´s College i London. Panelet enes om at i møte med mennesker som lever med hiv er det viktig at ikke alt henges på hivknaggen. Den store andelen hivpasienter har en forventet levetid som er på høyde med øvrig befolkning og vil ha behov for individuelt tilpasset behandling. For behandlende lege og andre som yter helsetjenester er det viktig å identifisere hva som er viktig for pasienten, og bevege seg bort fra plassere pasienten inn i standardiserte behandlingsforløp. For hivpasienter kan også aldersrelaterte lidelser opptre noe tidligere enn hos den øvrige befolkningen, så det er klokt å begynne å screene for aldersrelaterte lidelser tidlig.   

Les også

schedule24.06.2022

→ Bli med HivNorge i paraden på lørdag

I Spikersuppa i Oslo sentrum er det i disse dager et yrende folkeliv. — Vi i HivNorge har gledet oss lenge til å endelig markere Pride i Oslo igjen. Vi gleder spesielt til paraden på lørdag, og håper mange vil gå sammen med oss, inviterer HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

schedule22.06.2022

→ Oslo har blitt en Fast Track City

Mandag denne uken signerte Oslo kommune avtalen om å bli en Fast Track City (FTC), det vil si en av byene i verden som forplikter seg til å nå UNAIDS sitt mål for å overvinne hivepidemien innen 2030. Helsebyråd Robert Steen innledet seremonien med å snakke litt om bakgrunnen til at Oslo ønsker å bli en del av dette arbeidet.