Å bli eldre med hiv 

En naturlig følge av de enorme fremskrittene innen diagnostisering og behandling av hiv, er bekymringen for komorbiditeter hos den aldrende gruppen mennesker som lever med hiv. I en av de innledende sesjonene på årets internasjonale aidskonferanse, belyses de biologiske faktorene ved aldring, hva pasienten har behov for og hvor fokus bør ligge for de som yter helsetjenester for disse pasientene. 

scheduleOppdatert: 19.07.2021

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Komorbiditet beskriver samtidige lidelser eller sykdommer i kroppen, som gjennom interaksjoner kan gjøre det mer utfordrende å finne en god behandling for hver enkelt lidelse. Nick Funderburg fra Ohio State University stiller spørsmålet om hivbehandlingen (ART) i seg selv påvirker aldringsprosessen. Det korte svaret er ja. Funderburgs og andres forskning viser at uttrykket av arvematerialet i cellene hos mennesker som lever med hiv er annerledes enn hos de som ikke lever med hiv. Dette gir seg igjen uttrykk i raskere aldring av immunsystemet og blant annet en høyere grad av kalsium i blodårene som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.   

Utfordringen med å plassere en årsakssammenheng utdypes videre av Lene Ryom fra CHIP i Danmark. Det er ikke entydig om den økte risikoen for aldersrelatert sykdom kan knyttes til hivbehandlingen eller livsstilsfaktorer som kosthold og røyking, som i like stor grad kan øke omfanget av livsstilssykdommer som overvekt eller nedsatt nyrefunksjon. Det viser seg at god oppfølging av livsstilsutfordringer og røykeslutt dramatisk reduserte risikoen for kreft og forbedret forventet levetid hos hivpasienter.  

For pasienten er det viktigst å bli hørt, påpeker Richard Harding fra King´s College i London. Panelet enes om at i møte med mennesker som lever med hiv er det viktig at ikke alt henges på hivknaggen. Den store andelen hivpasienter har en forventet levetid som er på høyde med øvrig befolkning og vil ha behov for individuelt tilpasset behandling. For behandlende lege og andre som yter helsetjenester er det viktig å identifisere hva som er viktig for pasienten, og bevege seg bort fra plassere pasienten inn i standardiserte behandlingsforløp. For hivpasienter kan også aldersrelaterte lidelser opptre noe tidligere enn hos den øvrige befolkningen, så det er klokt å begynne å screene for aldersrelaterte lidelser tidlig.   

Les også

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

schedule11.05.2023

→ HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.