Å leve med hiv i koronatid

Er det større risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19 når man lever med hiv? Må arbeidsgiver få vite at jeg lever med hiv for å kunne tilrettelegge slik at jeg ikke blir smittet med koronaviruset?

scheduleOppdatert: 22.04.2020

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Lege Birgitte Stiksrud fra infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, deltok på HivNorges digitale temakveld om hiv og Covid-19 15. april. Medisinske spørsmål og temaer som hiv og korona i arbeidslivet ble belyst. HivNorge har fått flere henvendelser i etterkant av temakvelden, fra personer som ikke hadde anledning til å delta, men som ønsker å se foredraget. I samråd med Stiksrud legger vi ut foilene og foredraget hennes. Vi understreker at det jevnlig kommer ny kunnskap om koronaviruset og Covid-19. Dette foredraget baserer seg på kunnskapen vi har nå. Her kan du laste ned foilene fra foredraget til lege Birgitte Stiksrud.

Stiksrud understreket at man ikke regnes for å være i høyere risiko for å bli smittet med koronaviruset eller å bli alvorlig syk av Covid-19 når man lever med hiv. Men dersom man har lavere CD4-tall enn 200 kan det være en høyere risiko for å bli alvorlig syk. Noen som lever med hiv har også andre faktorer som gjør at man kan være i økt risiko, slik som alder og andre sykdommer. Hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og diabetes gir økt risiko, og andre faktorer som kan gi økt risiko er blant annet lungesykdommer, særlig nedsatt immunforsvar og sykelig overvekt.

Her kan du se og høre opptaket fra foredraget til Birgitte Stiksrud, på HivNorges temakveld Å leve med hiv i koronatid.

Følg rådene for smittevern

Stiksrud oppfordret til å følge hivbehandlingen som normalt, og følge opp helsekontroller som vanlig, med mindre man får en annen beskjed. I tillegg understreket hun viktigheten av å følge smittevernrådene for hele befolkningen, med god håndhygiene, hosterutiner og å holde avstand. Personer i risikosituasjoner oppfordret hun til å unngå forsamlinger og være ekstra nøye med renhold av flater som berøres hyppig. Og ikke minst, kontakte lege dersom man har symptomer og mistenker å være smittet med koronaviruset.

Korona og hivmedisiner

Det forskes nå på ulike behandlinger som kan hjelpe dersom man blir syk med Covid-19, og hivmedisiner er blant medisinene som undersøkes. Det er så langt ingen dokumentasjon på at hivmedisiner vil beskytte mot koronaviruset eller ha noe effekt mot Covid-19.  Det er heller ingen grunn til å bytte hivbehandling på grunn av Covid-19.

Hiv, korona og arbeidslivet

Nå går vi inn i en tid hvor det åpnet opp for en gradvis tilbakevending til samfunnet, etter at flere har hatt hjemmekontor eller vært permittert. Dersom du er i en risikogruppe bør du be arbeidsgiver om tilrettelegging slik at du ikke blir eksponert for Covid-19-smitte (jobbe med andre pasientgrupper, andre oppgaver, hjemmekontor). Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for dette, og det er ikke nødvendig å opplyse arbeidsgiver om hvilken risikogruppe du tilhører. Sykemelding kan benyttes, men kun dersom omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

Pneumokokkvaksine

Pneumokokkvaksinen skal tilbys alle som lever med hiv, og gis i to doser. Dersom man har fått vaksinen, vil man kunne se dette i oversikten over dine vaksiner hvis du logger deg inn på helsenorge.no.

Dersom man lever med hiv og ikke allerede har fått vaksinen, er man i en prioritert gruppe for å få den. Alle skal få to doser av vaksinen og dersom man ikke har fått den eller fått begge dosene, kan man kontakte fastlegen. Alle hivpasienter ved Ullevål som er over 65 år og som ikke har fått vaksinen, vil bli innkalt.

Digital poliklinikk

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål har gått over til digital oppfølging av pasienter som lever med hiv eller hepatitt. Ordningen vil etter all sannsynlighet forlenges ut mai, og kanskje enda lengre, ifølge Stikstad. HivNorge har tidligere redegjort for hvordan dette fungerer, samt laget en informasjonsvideo som viser hvor du finner informasjon om dine resepter og hvordan den digitale oppfølgingen foregår. Alle nye pasienter og pasienter som skulle hatt time vil bli fulgt opp og få fornyet sine resepter.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.