AIDS2020: Hvor er vi nå?

Ikke overraskende preget covid-19-pandemien åpningstalene til den internasjonale aidskonferansen AIDS2020. For første gang holdes konferansen virtuelt, og samler delegater fra alle verdens hjørner. Den globale debatten rundt rasisme ble også løftet frem som en av barrierene som hindrer oss i å nå enden på hivepidemien.

scheduleOppdatert: 07.07.2020

createForfatter: Bendiksen & Pisani

labelEmner:

Bekymringen for hvordan restriksjonene som følger med covid-19 vil påvirke hiv preget flere av åpningssesjonene. UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima understreket at vi allerede før covid-19 hadde utfordringer med å nå målene om å se en ende på hivepidemien innen 2030. — Med covid-19 må helsevesenet rundt om prioritere annerledes, og vi ser manglende tilgang på hivbehandling, brudd på menneskerettigheter, at sexarbeidere, transpersoner og homofile arresteres, allerede sårbare helsesystemer strekkes til bristepunktet og mennesker som lever med hiv selger sine medisiner for å få råd til mat. Detter er alvorlig, fortsetter dette i seks måneder til, vil vi få flere hivtilfeller og hivrelaterte dødsfall.

Byanyima påpekte at — Underlignende ulikheter må adresseres. Alle må få rett til helse, dette er ikke kun et privilegium for noen få. Helsesystemene må være forberedt å pandemier, og gi alle tilgang til og rett til helsebehandling, understreket hun.

At erfaringer fra hivarbeidet kan overføres til arbeidet med covid-19 ble fremhevet av flere under åpningstalene. I et intervju i til AIDS 2020: Virtual DAILY viste Dr. Anthony Fauci til at erfaringene fra hiv/aids-arbeidet er en ressurs i kampen mot covid-19. – Viktigheten av å involvere lokalsamfunn og målgruppene i arbeidet med hiv har vært avgjørende, og denne modellen brukes også i arbeidet med covid-19, sa Fauci.

Elisabeth Taylor AIDS Foundation har siden 1991 jobbet for rettighetene til mennesker som lever med hiv. De oppsumerer her noen av fremskrittene fra nær 30 års hivarbeid.

Ungdomsaktivist Dany Stolbunov i organisasjonen Teenergizer, understreket også viktigheten av å gi ressurser til lokalsamfunn og målgrupper, da de selv vet best hvor det bør brukes for å oppnå resultater. Stolbunov er fra Ukraina, et av landene hvor hivtallene er stadig økende. Her er manglende politisk vilje, kriminalisering og diskriminering store barrierer i kampen mot hiv. — Alt vi har er sivilt samfunn og våre nærmiljøer i kampen mot hiv. Det sies ofte at ungdom er drivkraften for å ende epidemien, men det er ofte bare ord. Ungdom må gis en reell plass, investeres i og gis ressurser for å kunne bli fremtidens ledere.

Stolbunov har selv opplevd diskriminering på grunn av hivdiagnosen. Selv om loven tillater det, hevdet hans egen lege at Stolbunov ikke kunne jobbe som helsearbeider fordi hivdiagnosen gjorde ham til en stor helsetrussel for andre.

At stigma utgjør en stor barriere i hivarbeidet, ble understreket av Elton John og David Furnish, grunnlegger og leder av the Elton John AIDS Foundation. Stigma og homofobi henger etter den vitenskapelige utviklingen. Mennesker blir fortsatt utstøtt når de tester positivt, og folk dør fortsatt av aids i 2020. Det er galskap, fastslo John. Det er viktig å opprettholde informasjon og kunnskapsøking om hiv, arbeide for avkriminalisering av LHBTQ og man må bruke dialog for å ende homofobi og diskriminering.

—Frykt dreper, hevdet John. Ikke vær redd. Test det, kjenn din status, hvis du tester positivt – få behandling, bli en del av et globalt samfunn med 37 millioner mennesker, bruk organisasjoner og nettverk, føl kjærligheten og støtten fra dette samfunnet. Få støtten du fortjener. Du er ikke alene. Det er ikke noe å frykte. Medisinene er gode. Omfavn diagnosen og vær stolt av den du er. Skam deg aldri. Jo mer ærlig du er, desto bedre har du det, oppfordret John.

Årets internasjonale aidskonferanse har det overordnede temaet motstandsdyktighet/resilience. Du er invitert til å dele din egen historie, se andres historier og hvordan du selv kan dele her.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.