Aidskonferanse i Wien

Den 18. internasjonale konferansen om hiv og aids er i år lagt til Østerrikes hovedstad, Wien, fra 18. til 23. juli. Slagordet for konferansen er ”Menneskerettigheter her og nå!”(Rights here, right now!).

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Dette vil etter all sannsynlighet prege konferansen, noe som kommer til syne i målsettingen for konferansen: ”…stigma, diskriminering og brudd på menneskelige rettigheter […] i tillegg til bruk av straff og iverksettelsen av misforståtte politiske linjevalg mot viktige, hivutsatte befolkningsgrupper, representerer de største hindringene for et effektiv svar på hiv.”

Det er dessuten forventet et større fokus på spesifikke vestlige, europeiske og nordamerikanske problemstillinger, som for eksempel menn som har sex med menn, enn hva som fant sted i den forrige konferansen, som ble holdt i Mexico City i 2008.

Konferansen i Mexico samlet mer enn 20.000 deltagere. Det forventes et lignende antall i Wien. I tillegg til den akademiske og forskningsmessige delen av konferansen, vil det også i Wien være en såkalt Global Village, som samler hiv- og aidsaktivister fra alle kanter av verden. Her samles sexarbeidere og afrikanske homser, organisasjoner for hivpositive – heriblant HivNorge – livsstilsorganisasjoner og politiske organisasjoner innenfor temaene hiv, homofili og prostitusjon. Et spennende og fargerikt fellesskap, og et viktig sted for en organisasjon som HivNorge å knytte kontakter.

Samtidig gir konferansen aktivister, politiske aktører og forskere innen både medisin og sosiale aspekter ved aids, en mulighet til å bli oppdatert på den seneste utviklingen, knytte kontakter og finne nye samarbeidspartnere. Det unike med konferansen er at den er en felles arena for alle innenfor hiv og aidsfeltet, uavhengig av nivå man jobber på. Dette gjør konferansen til en viktig kanal for å holde kommunikasjonen mellom aktivismen og akademia åpen, pågående og frisk.

HivNorge vil levere daglige rapporter fra Wien på websidene.

Les også

schedule03.10.2023

→ Analkreft kan forebygges

Menn som har sex med menn og som lever med hiv har mellom 100 og 300 ganger økt risiko for å få analkreft, ifølge forsker Marius Trøseid. Funn i en ny studie viser at forstadiene til analkreft kan avdekkes på et tidlig stadium og redusere kreftrisikoen betraktelig.

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.