Aksept

Oslo kommune kutter bevilgningene til Aksept, senter for alle som er berørt av hiv, med hele 25 prosent. — Dette går ut over hivpositive i hele landet, sier institusjonssjef Ina Herrestad.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Institusjonssjef ved Aksept, Ina Herrestad

— Kuttet er alarmerende. I tillegg vil et viktig fagmiljø forsvinne, slår hun fast.

Oslo kommune reduserer støtten til Aksept, som drives av Kirkens Bymisjon, fra 16,3 millioner til 12 millioner kroner neste år. Oslo kommune vil ikke lenger betale for døgnenheten ved Aksept. Begrunnelsen for dette er at denne enheten benyttes av hivpositive fra hele landet. Kommunen mener derfor det er rett og rimelig at staten tar sin andel av utgiftene.

— Kuttene kommer ikke som noen stor overraskelse, sier Herrestad til hivnorge.no. Hun forteller at Aksept har vært og er i en prosess med Oslo Kommune om driften av døgnenheten og hvordan man skal overføre utgiftene for noe av driften, enten til andre kommuner eller staten, gjennom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Oslo kommune er villig til å betale for en del av driften på døgnenheten, men ikke hele.

Faktura— I fjor ble det gjort forsøk på å sende faktura til kommunene som hadde hatt hivpositive boende hos oss, men dette ga ikke det ønskede resultatet, forteller Herrestad.

Faktura

Institusjonssjefen opplyser også at Oslo kommune har sendt brev til HOD med en tydeliggjøring av alvoret i situasjonen og med en invitasjon til et møte for å få i stand en dialog med henblikk på å løse problemene.

— Så langt har vi ikke kommet i noen dialog med HOD, sier Herrestad. — Dersom kuttet blir vedtatt vil vi se oss nødt til å omstrukturere på driften på en måte som går ut over brukere fra hele landet.

Halvparten fra OsloMen hun minner om at bare halvparten av brukerne av døgnenheten kommer fra andre steder enn Oslo, så hun mener det er rimelig at Oslo kommune fortsatt dekker noe av utgiftene.

Halvparten fra Oslo

Forsvinner døgnenheten blir også det eneste psykososiale tilbudet hivpositive over hele landet har borte, poengterer Herrestad. Hun understreker at det er mange grunner til at hivpositive bruker tilbudet: De får hjelp i en tøff tid, for eksempel ved depresjon, de får hjelp i oppstartsfasen når de skal begynne med medisiner eller de får et rehabiliteringstilbud etter at de har vært på sykehus. — Dette er blant noen av årsakene til at Aksept har dette tilbudet, understreker Herrestad.

Fagmiljø forsvinnerHun peker også på at det i forbindelse med døgnenheten er etablert et viktig og enestående fagmiljø som vil forsvinne, og dermed reduseres også muligheten til å drive kompetanseutvikling for helse- og sosialpersonale over hele landet.

Fagmiljø forsvinner

Herrestad har imidlertid ikke tenkt å gi opp uten kamp. — Vi mener det er feil å komme med disse kuttene nå, før vi er kommet i skikkelig dialog med staten, sier hun, — og vi kommer til å jobbe ovenfor Oslo kommune for å redusere kuttene betraktelig.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.