Apekoppvaksine for pasienter ved Ullevål

Er du pasient ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo Universitetssykehus og er aktuell for vaksine mot apekopper? Poliklinikken ber nå de av deres pasienter som er menn som har sex med menn eller er transpersoner, og som lever med hiv og som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia i løpet av de siste seks månedene, om å ta kontakt.

scheduleOppdatert: 10.10.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Norge har et begrenset antall med vaksiner, og det er derfor valgt ut en prioritert rekkefølge for hvem som kan få vaksinen. I første omgang vil vaksinen gis til menn som har sex med menn (msm) eller er transpersoner, og som lever med hiv eller bruker den hivforebyggende behandlingen PrEP og som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia i løpet av de siste seks månedene. Msm og transpersoner som selger sex til menn er også i den første prioriteringsgruppen.

Kontakt poliklinikken raskt

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål er nå i gang med å planlegge apekoppvaksineringen. Dersom du faller inn under målgruppe nummer en, er pasient ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål og ønsker apekoppvaksine, bes du kontakte poliklinikken.

For å bli meldt opp til vaksinasjon bes man kontakte poliklinikken på tlf. 907 16 679. I uke 40 er telefonen åpen mellom kl. 9 og 15. Deretter vil telefontiden være kl. 16-18 på tirsdager og torsdager.

Poliklinikken har ikke tilgang til prøvesvar på prøver som er tatt andre steder, inkludert ved Olafiaklinikken. Dersom de har behov for prøvesvaret for syfilis, gonoré eller klamydia vil de be om det. Det vil bli satt to doser med vaksine, med minimum fire ukers mellomrom. De som har fått koppervaksine tidligere eller den første dosen av vaksinen et annet sted, må gi beskjed om det.

Mer informasjon om apekoppvaksinetilbudet ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk finnes på websidene til poliklinikken.

Prøvesvar på seksuelt overførbare infeksjoner

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk har ikke tilgang på prøvesvar gjort andre steder, det gjelder også for prøvesvar på seksuelt overførbare infeksjoner. Dersom man har blitt fulgt opp av Olafiaklinikken, kan man hente ut eller få tilsendt utskriften av positivt prøvesvar gratis.

Dersom man har testet positivt hos Sjekkpunkt (Helseutvalget) vil man ha tilgang til resultatet på mobilen, gjennom bruk av bank id.

Vaksinering i landet for øvrig

Ansvaret for gjennomføringen av vaksineringen mot apekopper er lagt til de ulike helseforetakene, og oppstarten av vaksineringen vil derfor skje på ulik tid rundt om i landet. Vaksinen vil tilbys flere steder, også i Oslo, og informasjon om dette vil bli publisert når den er klar. Personer som ikke er pasient ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Ullevål eller Rikshospitalet, bes ta kontakt med sin behandler dersom de ønsker apekoppvaksine.

Apekoppvaksine til andre enn gruppe en

Det er det begrensede antallet vaksiner som gjør at det er behov for tydelige prioriteringer. Etter hvert som man får oversikt over antallet personer i den første prioriteringsgruppen som ønsker vaksinen, vil det vurderes vaksinetilbud også til andre målgrupper og personer.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.