Avkriminalisering skaper et kulturskifte

Dessverre, jeg har ikke 20 minutter! Ok, ti da? Janelle Fawkes er sexarbeider og leder av interesseorganisasjonen The Scarlett Alliance i Australia. Den internasjonale aidskonferansen i Melbourne har gitt sexarbeidernes interesseorganisasjoner stor plass og Fawkes trekkes i alle retninger, hele tiden. Men hun vil gjerne snakke med HivNorge og de ti minuttene vi innvilges strekker seg til å bli mer enn det.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Hun mener at hivepidemien ikke kan stanses uten at sexarbeiderne er med på laget. – Den beste måten å få oss med på laget, på, sier Fawkes, er å sørge for at vi har arbeidsforhold som gir oss kontroll over egne liv. Da blir det også lettere for oss å implementere praksis for sikrere sex.

– Kriminaliserer du sexarbeid, våre arbeidsplasser eller våre kunder, så kriminaliserer du i praksis oss, sier hun. – Lovene dere har i Norge og Sverige undergraver våre muligheter til å jobbe selvstendig, og dette gjør oss mer sårbare for vold og risikosex. Det stigmatiserer sexarbeid og sexarbeidere og ødelegger vår selvfølelse og selvrespekt. Dermed øker også sjansene for at vi eller kundene våre blir smittet.

Fawkes er krystallklar på at lovene vi har i Norge og Sverige ikke har noen ting med beskyttelse av folkene i sexarbeid å gjøre.

– Den eneste løsningen, verden over, er at sexarbeid avkriminaliseres. I vår del av verden, er det bare to steder dette er gjort, delstaten New South Wales i Australia og i New Zealand.

Avkriminaliseringen har ført til et helt nødvendig kulturkskifte, mener Fawkes. – For det første blir sexarbeiderne en del av det større samfunnet rundt dem, og for det andre betyr det at politiet ikke lenger er den instansen som regulerer sexarbeid at derfor blir det lettere for oss å anmelde vold og overgrep og vi blir myndiggjort til å gjennomføre sikrere sex også i forhold til kunder. Politiet vil jo for eksempel miste muligheten til å bruke kondomer i veska som bevis for at vi er sexarbeidere og reise tiltale.

– Avkriminalisering gir oss dessuten en tryggere plass i samfunnet, noe som vil gjøre det enklere for oss å drive aktivt og organisert hivforebyggende arbeid blant sexarbeidere. Det vil hele samfunnet tjene på.

Fawkes understreker at erfaringene fra New South Wales peker i retning av at avkriminalisering reduserer smittefaren for hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer. – Dessuten hever det livskvaliteten vår generelt sett, sier hun, vi er mindre utsatt for vold her enn andre steder hvor kriminalisering gjelder.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.