Begivenhet

Sjefen for infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Arild Mæland mener anbefalingen om å godkjenne Truvada som forebyggende middel for å hindre overføring av hivsmitte, er en ”historisk begivenhet, en milepæl.”

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Det var fredag for ti dager siden at en rådgivende komité for den amerikanske instansen som godkjenner bruken av legemidler, The Food and Drug Administration (FDA) stemte over hvorvidt Truvada burde kunne godkjennes for bruk blant mennesker som befinner seg i en risikosone for å smittes med hiv.

Den rådgivende komiteen består av 22 fagfolk og forskere på området og stemte over tre problemstillinger: Burde Truvada kunne gis til hivnegative, seksuelt aktive menn som har sex med menn? Burde medikamentet kunne gis til hivnegative partnere til hivpositive? Burde Truvada gis til andre som er utsatt for hivsmitte? I samtlige tilfeller, om enn med noe ulikt stemmeresultat, svarte komiteen ja på disse spørsmålene.

Kommet for å bli– Man kan like det eller ikke, men forebyggende medisinering er kommet for å bli, sier Mæland og viser til flere større undersøkelser som alle bekrefter Truvadas forebyggende virkning.

Kommet for å bli

Overlege Arild Mæland.

Mæland understreker likevel at det norske fagmiljøet foreløpig stiller seg avventende til den videre utviklingen. – Dette er noe nytt for oss og vi vil ha grundige overveininger, sier han.

Mæland mener også at det er behov for en hivpolitisk og etisk diskusjon rundt disse spørsmålene: – Mange vil for eksempel mene at det kan virke meningsløst å gi medisin til friske mennesker. Mange vil også si at det er bedre å forebygge hivsmitte gjennom behandling av de som allerede er smittet, sier han.

Må tas dagligOverlegen understreker at Truvada som hivforebyggende middel ikke er noen ”søndags-morgen-pille”. Medikamentet må tas daglig om det skal ha forebyggende effekt. – Og det er jo nettopp her vi møter et vesentlig problem med denne typen forebygging, sier han, dersom ”pilledisiplinen” er for dårlig så øker smitterisikoen. Det viser også de vitenskaplige undersøkelsene som ligger bak komiteens avgjørelse.

Må tas daglig

Bivirkninger er han ikke veldig redd for: – Dette er en god pille som vi har brukt siden 2004, slår han fast.

Pilledisiplin og myndiggjøringMen om pilledisiplinen kan være dårlig i enkelte grupper, er det ikke noe i veien for at den kan fungere bra i andre grupper. Som et hivpolitisk poeng i favør av Truvada som forebyggende middel peker Mæland på at en slik behandlingsform kan fungere myndiggjørende for kvinner i kulturer hvor de ikke har samme makt som menn til å bestemme over egen kropp og seksualitet: – En slik pille vil kunne gi kvinner beskyttelse i situasjoner der mennene systematisk nekter å bruke kondom, for eksempel, sier han.

Pilledisiplin og myndiggjøring

– Dette er blant spørsmålene vi må diskutere i etterkant av avbefalingene til den rådgivende komiteen, sier Mæland. – Den har ikke forholdt seg til sosialpolitiske og etisk problemstillinger, kun det den ser som medisinske kjensgjerninger, slår han fast. Dersom Truvada blir godkjent som forebyggende middel i USA, tror Mæland det samme vil skje i Norge og Europa.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.