Behandling ER forebygging

Partner 2-studien bekrefter det alle visste, nemlig at ikke-målbare virusmengder blant hivpositive menn som har sex med menn faktisk betyr at man ikke er smitteførende. Dette sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet Arild Johan Myrberg og seniorrådgiver Siv-Lise Bendixen Stærk til HivNorge.

scheduleOppdatert: 24.09.2018

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Forskere under ledelse av Jens Lundgren ved Rigshospitalet i København har gjennomført en undersøkelse blant homofile serodiskodante par som har hatt rundt 70 000 anale samleier uten kondom og uten at den negative partneren har blitt smittet. 972 homofile par fra 14 ulike europeiske land deltok i studien. 15 negative ble smittet i løpet av perioden undersøkelsen varte, men de hadde i hovedsak hatt kondomløs sex med andre enn sin faste partner.

Resultatet ble presentert ved den internasjonale konferansen om aids tidligere i denne uken. – Dette er veldig gledelig nytt. Partner2-studien jo bare bekrefter det vi visste fra før, sier seniorrådgiver Arild Johan Myrberg. Denne studien bekrefter resultatene fra Partner 1-studien som jo gjaldt heterofile par.

–Dermed kan norske helsemyndigheter i enda høyere grad stille seg bak slagordet om at null er lik null og tillegge det den tyngden det fortjener.

Les også: HivNorge mener: Gambler med vellykket medisinering

Myrberg og kollega Stærk er enige om at dette er et viktig budskap for å begrense stigma og frykt for hiv. – Med disse dataene kan vi som helsemyndigheter være enda tydeligere i våre budskap. På spørsmål om homsene nå kan kutte ut kondom når de har analsex, er de to imidlertid klare på at så enkel er verden ikke. – Studien bekrefter jo at null er lik null for de som lever som parene i studien, altså i monogame forhold og der viruset hos den hivpositive er fullt ut supprimert. Der kan man nok velge å kutte ut kondom.

– For alle andre er det kanskje litt i tidligste laget, man kan jo utsette seg for andre seksuelt overførbare infeksjoner, sier Stærk.

Paradoksene internasjonalt blir derimot enda tydeligere med denne studien som viser at behandling er forebygging. Kan man sørge for at hivpositive menn som har sex med menn verden over kommer seg på behandling eller får tilgang til PrEP har man virkelig mulighet til å stanse epidemien i en av de gruppene hvor prevalensen er høyest. Da må man riktignok akseptere at enkelte menn liker sex med andre menn og legge til rette for at de uten skam og stigma kan oppsøke helsetjenester som kan forebygge eller behandle. Imidlertid kan det se ut som om det er det motsatte som skjer. Over 70 land kriminaliserer sex mellom menn, og flere forskere på konferansen har sagt det veldig tydelig at utsatte grupper ofte hindres i å få forebyggende informasjon og/eller PrEP eller hindres i å få behandling. Dermed er risikoen høy for at de smitter andre og lar epidemien utvikle seg.

– Jeg synes det er et betimelig poeng, sier Myrberg, man må ta dette spørsmålet opp på aller høyeste politiske hold og få satt dette på dagsordenen i disse sammenhengene. Så må både FN og WHO bruke alle tilgjengelige midler for å få de enkelte statene til å endre politikk.

I den forbindelse tror både Myrberg og Stærk at konferanser som AIDS 2018 er viktige for å endre og overbevise og trekker frem eksempler på at det går fremover i verden, for eksempel i Malaysia og på Malta. Folk har kommet hjem fra konferanser med innsikt og kunnskap som har styrket dem i troen på at man må gjøre noe og at det nytter. Det kan endre lokalsamfunn til det bedre. – Men det er ikke nok, sier Myrberg.

De to kollegene tror likevel det er for tidlig å avskrive målsettingene for 2020 om 90-90-90, muligheten for å nå målene er der fremdeles. – Men det haster å gjøre noe, slår Myrberg fast.

HivNorges styreleder Leif-Ove Hansen er glad for Myrbergs og Stærks kommentarer – Vi er glade for enda mer forskning som slår fast dette, sier han, og selvsagt er vi glade for at at myndighetene er enig i at budskapet er viktig og riktig, sier Hansen

Jeg mener budskapet om null er lik null og kunnskapen fra denne studien vil hjelpe, det viser klart at hivbehandling som forebygging er viktig for å nå målene til UNAIDS, sier styreleder Leif-Ove Hansen.

Les også:
Et redskap for endring
Manglende kunnskap i Europa
Mørke skyer på horisonten
Null er lik null 
Sinne mot legeindustrien

 

Det er mange frivillige som må trå til for å gjennomføre konferansen. De er synlige i sine oransje t-skjorter. Foto: Marcus Rose/IAS

 

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.