Beyond Blame

Under Beyond Blame, en av forkonferansene til den store internasjonale aidskonferansen i Durban, var aktivister fra hele verden var samlet for å sette fokus på konsekvenser kriminalisering av hiv får for forebyggende arbeid og for personer som lever med hiv.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Store deler av forkonferansen, som ble arrangert av Hiv Justice Worldwide, hadde i tillegg fokus på hvordan målrettet arbeid har ført til både endringer av lovverk som har stigmatisert hivpositive, og viktigheten av å samle ulike krefter for å påvirke både myndigheter og media i sin tilnærming ovenfor personer som lever med hiv.

Utviklingen når det gjelder kriminalisering av hiv har vært bekymringsfull, stadig flere land og stater har iverksatt lover som direkte eller indirekte kriminaliserer ulike aspekter ved hiv. Eksempler som ble nevnt var blant annet at kriminalisering av sexarbeidere, injiserende rusavhengige og same-sex-relationships har ført til at mange som blir rammet av denne kriminaliseringen ikke oppsøker helsetjenester i de gjeldende landene, og dermed ikke får den oppfølgingen de har behov for. Dette får store konsekvenser både for ivaretakelsen av personer som lever med hiv, men også for det forebyggende arbeidet.

– Vi er her for å snakke om løsninger, introduserte Edwin J. Bernard, fra Hiv Justice Worldwide, og i løpet av dagen ble positive resultater av utrettelig aktivistarbeid presentert. Fokuset var å lære av suksesser og bringe dette inn i det videre arbeidet med å bekjempe diskriminering av personer som lever med hiv. I delstaten Victoria i Australia, benyttet for eksempel organisasjonen HIV Legal Working Group det faktum at den forrige store aidskonferansen, AIDS2014, som ble arrangert i Melbourne, Victoria, i Australia, til å få fokus på og få opphevet paragraf 19a som kriminaliserte hiv.

Ben Young, fra IAPAC, USA, slo fast i en av parallellsesjonene under konferansen:- Behandling virker, det forebygger sykdom, kreft, død og bidrar til at hivpositive lever like lange liv som alle andre. Og i tillegg forebygger det smitteoverføring av hiv. Under partnerstudier hvor den ene parten er på vellykket behandling, og hvor det totalt blant alle deltakerne har vært mer 50 000 tilfeller av sex uten kondom, har det ikke skjedd ett eneste tilfelle av smitteoverføring. Likevel ser vi i rettssaler rundt om i verden at det fortsatt regnes å utsette noen for smitterisiko selv om man er på vellykket behandling.

Blant flere sterke vitnesbyrd hvor personer som lever med hiv har blitt stigmatisert, outet i media, stått uten rettsvern og mistet både jobber og all støtte i samfunnet, kom et sterkt vitnesbyrd fra USA, hvor Kerry Thomas fortalte sin historie via telefon fra fengselet, om hvordan domstoler velger å se bort fra forskningsresultater. Selv om han var på vellykket behandling og hadde brukt kondom, kunne Kerry ikke bevise at han hadde fortalt sin partner om hivstatusen, og ble dermed dømt til å sone 30 år i fengsel.

Flere steder har de likevel hatt store suksesser med å få vitenskap inn i rettsalene. Vellykket behandling har ført til endring av forståelsen av hiv og smitterisiko blant annet i Sverige og Canada, og dette ble løftet som suksesshistorier under konferansen. Debattene under parallellsesjonene var ærlige, og problematiserte situasjoner som blant annet når personer som lever med hiv som smitter andre med intensjon og hvordan man skal forholde seg til det som organisasjon som jobber for rettigheter for mennesker som lever med hiv. Det ble også understreket at fokuset på vellykket behandling kan få negative konsekvenser for mennesker som av ulike årsaker ikke er på behandling eller hvor denne ikke er vellykket. Utfordringene er mange, men viktigheten av å dele disse erfaringene, både de vellykkete og utfordringene, samt å sette kriminalisering og konsekvensene det får på dagsorden var tydelig.

Avslutningsvis oppfordret Justice Edwin Cameron i sin oppsummering alle aktivister til å ikke la politikere og beslutningstakere som deltar på konferansen reise hjem i fred og fordragelighet med lover som diskriminerer personer som lever med hiv.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.