Bob Geldof – en skandale

«Skandale» var ordet Bob, unnskyld, Sir Bob Geldof brukte da han snakket om hvor langt vi var kommert i kampen mot aids i løpet av de tretti årene epidemien hadde vart. Nå sto vi overfor den siste biten for å klare å utrydde aids, og nå vegret verden seg for å gjøre de investeringene som trengs for å få det til. Det var skandaløst, slo Sir Bob fast.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum (kommentar)

labelEmner:

Det kan vi selvsagt være enige i. Vi ser muligheten for å nå målet om en aidsfri generasjon og så skal det være penger det står på.

Det var nye rockemusikertilstander under den internasjonale aidskonferansen i Melbourne ettermiddag, australsk tid, da ex-Boomtowns Rats-sangeren, skulle la seg intervjue om fattigdom og hiv og aids under en times sesjon på konferansesenteret. Køen slanget seg flere hundre meter og mediene møtte mannssterke opp, inklusive undertegnede.

Den kanskje noe fallerte rockestjerne stilte i glinsende lilla dress og den karakteristiske bustete hårmanken som nå var blitt grått. Han førte en ungdommelig og «rocka» språk, hvor ord som «fuck» og «shit» gikk igjen med en ganske påfallende frekvens. Men det er kanskje slik man snakker når man er en opprørsk ungdom på over 60?

Jeg er en sur gammel grinebiter, jeg innser det (selv om jeg er yngre ennSirBob), og kanskje er ikke språkbruken så viktig, hvis man bare får frem budskapet og får flere segmenter av befolkningen i tale.

Det Geldof sa var fornuftig nok. Til å begynne med. Han snakket både engasjert og empatisk om hvordan fattigdommen var den drivende kraften bak hivepidemien og fortalte om en sexarbeider i Kongo som helt bevisst valgte å selge sine tjenester uten å kreve å bruke kondom. Gjorde hun ikke det fikk hun ingen kunder, og hvordan skulle hun ellers kunne fø ungene sine?

Han snakket om hvordan blant annet vi i Vesten trakk ut store mengder profitt fra eksempelvis gruvedrift i afrikanske land og hvordan korrupsjon var et av virkemidlene vi bruker for å hente ut denne profitten. Han var forarget, vel egentlig rasende, over at vi anklaget afrikanerne for å være korrupte og brukte dette for å redusere vår støtte til blant annet det hivforebyggende arbeidet. Canada, sa Bo, unnskyld,SirBob, har nettopp kuttet sin bistand til det globale fondet for å bekjempe aids, malaria og tuberkulose. «Hvordan våger de?», tordnet han fra scenen til stor og fortjent applaus.  

Han pekte ganske riktig på at store deler av befolkningen i Vesten ønsket å opprettholde bistand til afrikanske land, Men ha sa ingenting om hvordan vi skulle forholde oss til de kreftene, som med Clintons ord fra dagen før, ønsker å opprettholde den økonomiske dominansen og den politiske striden mellom vår del av verden og den såkalte tredje verden. Det var politikk etter innfallsmetoden, men OK, rockerenSirBob hadde noen poenger.

Forut for intervjuet hadde vi som representerte mediene blitt fortalt at det ville være «absolutt nulltoleranse overfor spørsmål fra mediene!» Underforstått, du blir kastet ut om du stiller spørsmål! Sir Bob skulle tydeligvis ikke ha noen kritiske bemerkninger fra salen.

Da mannen begynte å snakke om Afrika burde nemlig noen ha gjort opprør. Han brukte Sør-Afrika som eksempel på hvorfor epidemien sprer seg så raskt både i det landet og på kontinentet for øvrig. Ganske riktig tok han utgansgpunkt i den tidligere presidenten Thabo Mbeki sin håpløse politikk, og pekte på at den nåværende presidenten hadde tatt en dusj for å beskytte seg mot hiv etter å ha hatt sex med en hivpositiv kvinne. Det er også korrekt, men det Bob, unnskyld,SirBob Geldof ikke nevnte med et ord, var at den samme presidenten Jacob Zuma, har stilt seg i spissen for en massiv testkampanje for at flest mulig sørafrikanere skal kjenne sin hivstatus. Jo flere som kjenner sin status, jo flere vil for eksempel kunne nås med behandling. Den sørafrikanske regjeringen har dessuten satt i gang en storstilt utrulling av medikamenter. Ikke alle som trenger dem, får, men langt flere enn tidligere under Mbeki, da de fleste måtte klare seg med søtpotet, rødbeter og hvitløk. Men det passet ikke Sir Bob å si noe om dette, kanskje fordi det ville ødelegge bildet av afrikanere som noen stakkarer som ikke skjønner sitt eget beste før vi forteller dem det?

Rockeren Bob Geldof opptrådte fordomsfullt i Melbourne mener Olav André Manum

Kulturen sa, Sir Bob, da han ble spurt om årsakene til at epidemien hadde et slikt fotfeste i Afrika. Kulturen undertrykker kvinner, og tradisjonelle ledere støtter opp om denne kulturen, det gjør også fundamentalistiske kirkesamfunn. Eh, unnskyld meg, Bob, oh, sorry,SirBob, men når ble fundamentalistiske kirkesamfunn en del av den tradisjonelle afrikanske kulturen? Er ikke de en vestlig import?

Ja, det er sant at kulturen er kvinneundertrykkende og det er sant at dette må endres, men det er neppe nødvendig at afrikanerne skal bli som oss – spille bowling for eksempel – for at disse nødvendige endringene skal komme. Man må huske på at folk slutter opp om sin egen kultur, afrikanerne er faktisk stolte av den, og det finnes muligheter for å bruke kulturen som en positiv kraft i endringsbestrebelsene for et mer rettferdig samfunn. Rockeren nevnte for eksempel ikke et ord om afrikansk humanisme eller «ubuntu» — en humanisme som bygger på fellesskap og inkludering – som et mulig redskap for å skape større likhet mellom menn og kvinner, og som et mulig redskap for å bekjempe stigma. Kanskje den selvbestaltede afrikakjenneren ikke vet om dem?

Det Geldof sier om Afrika opplever jeg som fordomsbekreftende. Hvorfor bruke penger på å få ham til å snakke på konferansen når arrangører og deltagere igjen og igjen understreker at vii må bekjempe fordommer og stigma om vi skal komme noen vei, og det dessuten fra mange hold hevdes at det er for lite penger å bruke ute i felten på dem som virkelig trenger det, de fattige og de hivpositive som ikke får medisiner …

Bob Geldof brukte selv ordet skandale. Det passer også i denne sammenhengen. For ikke å snakke om de to andre ordene som gikk igjen i språkbruken hans.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.