Brede Bøe åpner hivkonferansen

Når HivNorge i samarbeid med Nye Pluss inviterer til den årlige hivkonferansen på verdens aidsdag, vil skuespiller Brede Bøe innlede med en prolog. Deretter kommer en rekke faglige innslag som ser nærmere på hvordan det er å leve med et virus i kroppen, til tross for at mennesker som lever med hiv ikke lenger smitter […]

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Når HivNorge i samarbeid med Nye Pluss inviterer til den årlige hivkonferansen på verdens aidsdag, vil skuespiller Brede Bøe innlede med en prolog. Deretter kommer en rekke faglige innslag som ser nærmere på hvordan det er å leve med et virus i kroppen, til tross for at mennesker som lever med hiv ikke lenger smitter andre om de er på behandling.

Blant hivpolitiske organisasjoner sprer det seg nå en erkjennelse av at hiv er en kronisk sykdom man blir gammel med. Det krever en ny tilnærming til sykdommen. Den internasjonale konferansen HIV Outcomes tidligere i år avsluttet med en oppfordring til verdens myndigheter om å «forbedre livene til mennesker som lever med hiv». Det er en oppfordring HivNorge har tenkt å ta videre, opplyser styreleder Leif-Ove Hansen.

– I samarbeid med Nye Pluss legger vi den årlige nasjonale hivkonferansen til verdens aidsdag 1. desember, forteller Hansen. Styrelederen i HivNorge kan kan i likhet med mange andre slå fast at behandlingen nå er så god at det er på tide, også i Norge, å legge en ny 90 til UNAIDS’ mål om 90, 90, 90 innen 2020, altså at 90 prosent av alle hivpositive skal være diagnostisert, at 90 prosent av disse igjen skal være på behandling og at 90 prosent av hivpositive på behandling skal være smittefrie. – Den siste 90-en betyr at minst 90 prosent av alle smittefrie skal ha god livskvalitet, spesielt knyttet til helse og seksualitet, forklarer Hansen.

Det er et mål HivNorge vil jobbe for. – Vi har tenkt å sette dette ettertrykkelig på dagsordenen. Et av de første stegene er en dagskonferanse og tittelen på konferansen er «Beyond Zero» eller «Videre fra null» om man vil. Det betyr å sette fokus på de andre sidene ved hiv, ikke minst psykisk helse og livskvalitet.

– Dette vil vi koble sammen med å stille spørsmål rundt aldringsprosesser og hiv, effekter av medisiner over tid tid, komorbiditeter, økning av hjerte/kar-sykdommer med mer, forteller Hansen.  – Det at man nå får forskning og ordentlig kartlegging av helsen som sier at det faktisk er en økt risiko for ulike sykdommer når man lever med hiv, da kan man faktisk gjøre noe med det, sier Hansen.

– Vi skal se fremover, slår han fast. – Vi skal snakke om det som kan hjelpe, det som vil øke livskvaliteten. I den forbindelse vil det også være viktig med et tydelig fokus på psykisk helse. Hivpositive er overrepresenterte med hensyn til depresjoner, hevder styrelederen.

– Hva er årsaken til dette og hva kan vi gjøre for å oppnå at psykiske lidelser blir et mindre problem for mennesker som lever med hiv? Vi skal se på hva kartlegginger rundt psykisk helse i Oslo, Tromsø og Kristiansand kan fortelle om hvorfor situasjonen er slik den er i Norge, fortsetter Hansen og legger til at det er gjort undersøkelser på psykisk helse og hiv flere steder i Norge, men at disse resultatene ikke er offentliggjort ennå.

Hansen understreker at andre land har hatt mer fremskritt på disse feltene enn det vi har hatt i Norge, så ett av konferansens mål er å sette i gang en prosess som kan skape en tilsvarende utvikling også her. Foredragsholderne vil komme både fra inn- og utland.

Konferansen er for mennesker som lever med hiv, pårørende, fagpersoner som jobber med hiv og andre som er interessert i temaet.

Påmelding på denne linken

 

Program:
09.30     Registrering.
10.00     Åpning. Prolog ved skuespiller Brede Bøe.
10.15     Brukerstemmer. Jens-Harald Älgenäs-Eliassen (62) og Ronda Kristine Bekkevoll (18) vil fortelle om å leve med hiv.
11.00     Susanne Dam Poulsen, lege ved Rigshospitalet i København og forsker ved Københavns Universitet, vil innlede om COCOMO (Copenhagen Co-morbidity in HIV infections) er en utdypende undersøkelse om sunnhet og sykdom med fokus på hjerte, lunge, benvev og lever.
12:00     Pause.
12.15     90-90-90-90. Kim Fangen om HIV Outcomes. Oppsummering fra HIV Outcomes-møte i Amsterdam.  Langsiktig helse og livskvalitet for mennesker som lever med hiv.
13.00     Fortelling om Pluss ved tidligere daglig leder Jarl Wåge.
13.15     Lunsj.
13.45     Marc V. Ahmed, overlege i geriatri ved Oslo universitetssykehus om å bli eldre med en kronisk sykdom.
14.35     Lise Sørvang, sykepleier ved Oslo universitetssykehus om kartleggingen av psykisk helse hos hivpositive pasienter ved Ullevål. Ranveig Langseth, sykepleier Infeksjonsmedisin UNN HF presenterer forskningsprosjektet ved Sørlandet Sykehus og Universitetssykehuset Nord Norge «Psykisk helse og livskvalitet hos HIV positive i Norge».
15.20     Pause.
15.35     Samvalgsverktøy ved Simone Kienlin, rådgiver ved Helse Sør-Øst. Samvalgsverktøy er et dataverktøy (for eksempel som mobilapp) for å finne hvilken behandling som er best for deg.
16.25     Avslutning og informasjon.

Når: Verdens aidsdag fredag 1. desember. Kl. 10.00-16.30
Hvor: Thon Conference i Universitetsgata 26, Oslo

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.