Budsjettkutt

Helsedepartements budsjett for smitteverntiltak i 2011 er kuttet med seks millioner i forslaget som ble lagt fram i formiddag. – Det er i realiteten en økning hevder departementet, som imidlertid ikke kan svare på hvor mye som skal brukes på hivtiltak.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

På papiret ser det stygt ut. Bevilgningene på statsbudsjettets kapittel 719 post 70 smittevern, reduseres neste år fra 31,5 til 25,2 millioner kroner. I tillegg er til sammen 7,3 millioner kroner foreslått flyttet fra post 70 til post 21; spesielle driftsutgifter. Slik er det formulert i budsjettet for 2011.

Toften kan ikke svare: opptatt

Betyr dette at den rødgrønne regjeringen nå nærmest massakrerer smittevernsarbeidet her i landet og fra og med neste år legger det hivforebyggende arbeidet her i landet øde? Vi forsøker å rette spørsmålet til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Tone Toften. Hun er dessverre opptatt og alt for travel til å svare oss. Politisk rådgiver, Tord Dale i HOD, har det likedan: opptatt. Nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité, arbeiderpartimannen Tore Hagebakken, er også opptatt og ”kjenner dessuten ikke detaljene i budsjettet,” mens den andre nestlederen i samme komité Kjersti Toppe (Sp), lover å se på saken og komme tilbake så raskt som mulig. Ingen vil snakke på telefonen. Alle vil ha en e-post med våre spørsmål.

 

Dale kan ikke svare: opptatt

Vi har forståelse for at regjeringspolitikere og politikere i posisjon på Stortinget har det travelt den dagen statsbudsjettet legges frem. På samme tid opplever vi travelheten som en bekreftelse på at de ikke tar hivpositive eller hivpositives levekår så svært alvorlig. Som politisk pressgruppe ser hivpositive ut til å være for få til å ha noen makt.

Byråsjef Jan Berg i HOD forklarer imidlertid at de tilsynelatende kuttene i budsjettet – i realiteten er en påplussing på nesten en million.

– I regjeringens forslag til budsjett for neste år økes bevilgningene til smittevern med en knapp million kroner, eller rettere ca. 900.000. Beløpet er ment å kompensere for prisstigningen. Det hivforebyggende arbeidet skal fortsette som før, i tråd med handlingsplanens intensjoner, informerer byråsjefen.

Regnestykket er omtrent slik: Pengene som kuttes i post 70 er ca 6,3 millioner kroner. Beløpene som kan overføres til post 21 utgjør ca 7,3 millioner. Med alle desimalene gir dette et ”overskudd” på ca 900.000. Pengene som tas fra post 70 skal fremdeles brukes til smitteforebyggende tiltak – som ifølge Berg i hovedsak handler om hiv og antibiotikaresistens – men disse kronene må brukes fra post 21 av regnskapstekniske årsaker. Det betyr, slik vi forstår det, at de må regnskapsføres fra post 21 og ikke fra post 70.

– Det betyr at smittevernet vil få 900.000 kroner mer å rutte med neste år, slår Berg fast, under forutsetning at budsjettet går gjennom i Stortinget.

Poenget er at nestenmillionen skal kompensere for prisstigningen og at regjeringens intensjon er at det hivforebyggende arbeidet skal fortsette som før. Hvor mye som skal brukes på hivforebyggende tiltak og hvor mye som skal brukes på andre tiltak under smittevernkapitlet kunne imidlertid ikke Berg svare på.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.