Danmark

Danske hivpositive går kanskje mot en politisk seier i løpet av året. Det danske justisdepartementet diskuterer nemlig et lovforslag som vil avkriminalisere det å utsette andre mennesker for hivsmitte gjennom ubeskyttet sex.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

 

Kristian Gandrup fra Hiv-Danmark

Bakgrunnen for forslaget er naturligvis at en hivpositiv under behandling, ifølge en rekke autoriteter, representerer en helt minimal smittefare, om noen smittefare i det hele tatt.

– Det er derfor behov for å bringe dansk lovgivningen på dette feltet i overensstemmelse med den medisinske kunnskapen, sier Kristian Gandrup fra Hiv-Danmarks rådgivning i København. Han understreker imidlertid at det foreløpig ikke foreligger noe konkret lovendring, men at prosessen så vidt har startet i Justisdepartementet. Utfallet er derfor inntil videre usikkert, understreker Gandrup.

Han peker også på at lovforslaget ikke har fått veldig mye medieoppmerksomhet. Det er derfor et visst håp om forslaget ikke lenger er veldig kontroversielt. – Hiv-Danmark har lenge lobbet for å avkriminalisere hivsmitte, forklarer Gandrup og legger til at organisasjonen har en rekke eksperter på sin side.

Valgår– At heller ikke Dansk Folkeparti (DF) verken har tonet flagg eller gått hardt ut mot en lovendring på dette feltet, mener Gandrup også lover godt for utfallet. – DF pleier jo ellers ikke stille sitt lys under en skjeppe når de kan tjene stemmer på å fronte en sak, sier han.

Valgår

Det er nemlig valgår i Danmark i år. Valget kommer til å gjennomføres senest til høsten og Gandrup har et visst håp om at lovendringen vil være en realitet før den tid. Han vil ikke spå om utfallet, men nærer et berettiget håp om at avkriminaliseringen blir vedtatt. – Jeg kan naturligvis ikke si noe sikkert, men vil kanskje gjette på at regjeringspartiene tror de vil tjene mer enn de taper på å gjennomføre en lovendring på dette feltet.

– Om det ikke skulle skje, er det mange her i Danmark som forventer et systemskifte og at sosialdemokratene vil komme tilbake til makten etter valget. Med et flertall av sosialdemokrater og SF-ere i Folketinget er det enda større sjanse for at endringen vil komme, mener Gandrup.

Det betyr ikke at Hiv-Danmark kommer til å bli overflødig som interesseorganisasjon. – Selv om dette ville bli en viktig seier for oss, blir hivpositive diskriminert og stigmatisert på så mange områder også i Danmark, at vi fremdeles vil være et nødvendig talerør for hivpositives sak, sier rådgiveren.

Økt livskvalitetDerimot er saken en viktig symbolsak for hivpositive. En opphevelse av kriminaliseringen vil ikke bare bedre hivpositives livskvalitet – og sannsynligvis også gi dem et bedre seksualliv, fritt for angst – fordi en opphevelse vil fjerne grunnlaget for en ”offentlig sanksjonert” stigmatisering. Men også samfunnet som helhet vil tjene på en avkriminalisering, mener Gandrup: – Det vil bli lettere for folk som har vært i risikosituasjoner å teste seg, mener han, for etter en avkriminalisering vil man ikke lenger være strafferettslig ansvarlig selv om man vet man er positiv. Og når man vet man er positiv, vil de aller fleste også sørge for å beskytte seg og sine partnere mot smitte. En avkriminalisering vil virke forebyggende på hivsmitte, sier Gandrup.

Økt livskvalitet

Han har også et visst håp om at en avkriminalisering i Danmark vil kunne påvirke lovgiverne i Sverige og Norge i retning av avkriminalisering. I den behandlingsprosessen den norske loven nå er gjenstand for vil de danske erfaringene kanskje virke i riktig retning, altså mot en avkriminalisering også i Norge, håper Gandrup.

Har straffeloven noen hensikt?

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.