Det er slutt

Den 20. internasjonale aidskonferansen ble avsluttet i ettermiddag. Konferansen fant sted i Melbourne. Mer enn 13.600 delegater var med og 6.000 lokale besøkende var innom The Global Village. Befolkningen i Melbourne har dermed fått møte åpne hivpositive, aktivister av alle slag og fått en solid dose informasjon om hiv og aids, for ikke å snakke om å få et møte med et stort folkelig og seksuelt mangfold.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Konferansen har synliggjort både mennesker og utfordringer fra Øst-Asia, Oseania og Afrika, kanskje i høyere grad enn tidligere.

Ellers har det også blitt synliggjort klare mål om 90/90/90 innen 2020 og en stans av epidemien innen 2030. IAS ser for seg at innen 2020 skal 90 prosent av alle hivsmittede være klar over sin status, 90 prosent av disse skal være på behandling og 90 prosent av de på behandling skal ha ikke målbare virusmengder i blodet.

Foredrag etter foredrag har vist at dette er mulig. Det har vært fokusert på redskapene vi har til rådighet og hvordan disse virker. Det er ikke lenger noen diskusjon om hvorvidt behandling er forebygging, diskusjonen går nå på hvordan vi skal nå flest mulig med behandling og gi dem muligheten til både å forlenge sine liv og til å slippe å smitte andre.

Til minne om de som omkom på MH17 over Ukraina på vei til konferansen.

Andre redskaper har vært drøftet som for eksempel forebyggende medisin og omskjæring og naturligvis behovet for informasjon og sikrere sex. De fleste diskusjoner har vært ført på parallelle plan, både vitenskapelig, politisk og sosialt. Konklusjonen er entydig: Vi har redskapene som skal til for å stanse epidemien, sannsynligvis for godt.

Men, og det er et stort MEN: Dersom ikke verden kvitter seg med stigmatisering og diskriminering, ja undertrykkende lovgivning som direkte kriminaliserer enkelte svært utsatte grupper, så vil dette arbeidet mislykkes fordi mangelen på likhet og menneskelige rettigheter står i veien. Blant de utsatte gruppene er hivpostive, menn som har sex med menn, sexarbeidere, mennesker med kjønnsidentitestematikk og stoffbrukere. Alle disse gruppene har hatt en tydelig tilstedeværelse på konferansen.

Delegatene har også pekt på at de juridiske forholdene for eksempel for msm i Russland – et av de to eneste stedene i verden hvor epidemien er økende – Nigeria og Uganda er ødeleggende for kampen mot viruset. Særlig msm fra de to sistnevnte landene har hatt en veldig synlig tilstedeværelse på konferansen og blitt møtt med mye støtte og solidaritet.

På den avsluttende pressekonferansen ble det også sagt at dette arbeidet vil bli videreført på den neste konferansen som vil finne sted i Durban, Sør-Afrika om to år. Konferansen legges dit blant annet for å kunne får diskusjonen om msms rettigheter i Afrika på alle nivåer i afrikansk samfunnsliv.

 

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.