Det er slutt

Den 20. internasjonale aidskonferansen ble avsluttet i ettermiddag. Konferansen fant sted i Melbourne. Mer enn 13.600 delegater var med og 6.000 lokale besøkende var innom The Global Village. Befolkningen i Melbourne har dermed fått møte åpne hivpositive, aktivister av alle slag og fått en solid dose informasjon om hiv og aids, for ikke å snakke om å få et møte med et stort folkelig og seksuelt mangfold.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Konferansen har synliggjort både mennesker og utfordringer fra Øst-Asia, Oseania og Afrika, kanskje i høyere grad enn tidligere.

Ellers har det også blitt synliggjort klare mål om 90/90/90 innen 2020 og en stans av epidemien innen 2030. IAS ser for seg at innen 2020 skal 90 prosent av alle hivsmittede være klar over sin status, 90 prosent av disse skal være på behandling og 90 prosent av de på behandling skal ha ikke målbare virusmengder i blodet.

Foredrag etter foredrag har vist at dette er mulig. Det har vært fokusert på redskapene vi har til rådighet og hvordan disse virker. Det er ikke lenger noen diskusjon om hvorvidt behandling er forebygging, diskusjonen går nå på hvordan vi skal nå flest mulig med behandling og gi dem muligheten til både å forlenge sine liv og til å slippe å smitte andre.

Til minne om de som omkom på MH17 over Ukraina på vei til konferansen.

Andre redskaper har vært drøftet som for eksempel forebyggende medisin og omskjæring og naturligvis behovet for informasjon og sikrere sex. De fleste diskusjoner har vært ført på parallelle plan, både vitenskapelig, politisk og sosialt. Konklusjonen er entydig: Vi har redskapene som skal til for å stanse epidemien, sannsynligvis for godt.

Men, og det er et stort MEN: Dersom ikke verden kvitter seg med stigmatisering og diskriminering, ja undertrykkende lovgivning som direkte kriminaliserer enkelte svært utsatte grupper, så vil dette arbeidet mislykkes fordi mangelen på likhet og menneskelige rettigheter står i veien. Blant de utsatte gruppene er hivpostive, menn som har sex med menn, sexarbeidere, mennesker med kjønnsidentitestematikk og stoffbrukere. Alle disse gruppene har hatt en tydelig tilstedeværelse på konferansen.

Delegatene har også pekt på at de juridiske forholdene for eksempel for msm i Russland – et av de to eneste stedene i verden hvor epidemien er økende – Nigeria og Uganda er ødeleggende for kampen mot viruset. Særlig msm fra de to sistnevnte landene har hatt en veldig synlig tilstedeværelse på konferansen og blitt møtt med mye støtte og solidaritet.

På den avsluttende pressekonferansen ble det også sagt at dette arbeidet vil bli videreført på den neste konferansen som vil finne sted i Durban, Sør-Afrika om to år. Konferansen legges dit blant annet for å kunne får diskusjonen om msms rettigheter i Afrika på alle nivåer i afrikansk samfunnsliv.

 

Les også

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.

schedule09.03.2023

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 23. mars 2023, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo. Det er kun lagt til rette for fysisk oppmøte. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2022.