Diskriminering av barnløse

Etter Syseutvalgets innstilling om blant annet hivsmitte og straffebud, er loven som regulerer assistert befruktning endret, slik at par der enten den ene eller begge partnerne er hivpositiv(e) nå skal har rett på å få hjelp til assistert befruktning på lik linje med andre par. Likevel opplever par som er i denne situasjonen at de ikke får hjelp.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Flere har kontaktet HivNorge for støtte. De forteller at deres forespørsler ignoreres eller at svar treneres. Dette er diskriminering, mener HivNorges juridiske rådgiver Johan Hougen.

I brev av 28. juni 2013 ber helseminister Jonas Gahr Støre de regionale helseforetakene om å legge til rette for slik behandling enten ved sykehus i Norge eller i utlandet. HivNorge noterte seg dette den gangen som en delseier i arbeidet for å gjøre livet til hivpositive her i landet enklere. Hougen understreker også at lovendringene har solid forankring i de medisinske fagmiljøene.

Oser av fordommer– Likevel opplever vi at det stopper opp, sier Hougen. Parene det gjelder blir satt på venteliste, og det brukes mye vikarierende argumenter for ikke å gi dem den behandlingen de etterspør, og nå også har rett til. Dette oser stigma og fordommer lang vei, fortsetter han.

Oser av fordommer

Juridisk rådgiver i HivNorge Johan P Hougen.

Det er først og fremst på Rikshospitalet det svikter, mener Hougen og forteller at han som juridisk rådgiver i HivNorge har henvendt seg både til sykehuset, til helsedirektøren og helseminister Bent Høie for å få fortgang i saken. Samtlige har så langt forholdt seg tause.

– I HivNorge har vi også henvendt oss til en opposisjonspolitiker som SVs Audun Lysbakken, fortsetter Hougen. – Heller ikke han har svart.

Politisk uviktig gruppe? Han mener myndighetene svikter sin egen politikk og synes det er håpløst at de ikke er i stand til å ta affære. Det er en svært liten gruppe det er snakk om, med liten politisk innflytelse. Dermed ser det ut til at politikerne heller ikke vurderer dem som viktige nok å hjelpe.

Politisk uviktig gruppe? 

– Men poenget er at dette er viktig for dem det gjelder, viktig for den livskvaliteten de ønsker seg, og enkelte har ventet i årevis på å få hjelp, sier Hougen. – Jeg oppfatter det slik at helseforetakene trenerer. Derfor er det helt avgjørende at myndighetene kommer på banen og slår fast at hivpositive i denne saken har de samme rettighetene som alle andre.

– Det er ingen smittefare forbundet med denne formen for assistert befruktning, poengterer Hougen. – Med den brede politiske enigheten som hersker på området er det håpløst med helseforetakenes sendrektighet.

Medisinerne gir sin tilslutningHougen understreker også at det medisinske fagmiljøet også stiller seg bak denne lovendringen og dette tiltaket, og at hivpositive på vellykket behandling ikke utgjør noen smittefare. Enkelte par hvor den ene er hivpositiv ønsker likevel hjelp til assistert befruktning for å unngå muligheten for at den hivnegative partneren skal bli smittet om de prøver å bli gravide etter naturmetoden. 

Medisinerne gir sin tilslutning

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.