Dypdykk i hiv og medisiner

I samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim arrangerer NyePluss og HivNorge et større seminar om hiv og medisinering 10. november. HIV16 er en del av seminarrekken som startet med HIV13 i Kristiansand. Seminaret er åpent for alle hivpositive, deres pårørende, helsearbeidere og andre interesserte.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Seminaret varer én dag og tar for seg en rekke ulike aspekter ved medisinering og behandling av hivpositive. – Vi ønsker å gjøre et dypdykk i temaet om medisiner, forklarer Kim Fangen, daglig leder i Nye Pluss til Positiv, — vi er den første generasjonen som lever hele liv på hivmedisinering og det er en rekke temaer som vil ha godt av å bli drøftet mer inngående, ikke minst med utgangspunkt i hivpositives opplevelser og erfaringer.

Fangen og hans partnere kan presentere et omfattende og faglig tungt program med temaer som hva vet vi om langtidsvirkningen av hivmedisiner, hiv og alderdom og komorbiditeter. – På dette området er det jo mange som mener at helt andre ting enn hiv kommer til å bli de største helseutfordringene for hivpositive, sier Fangen, før han fortsetter på temalisten for seminaret hvor både hivmedisiner og interaksjoner med andre medisiner, så vel som dosering, vil få en sentral plass.

– Med hensyn til interaksjoner er det viktig at både den enkelte hivpositive og hjelpeapparatet har kunnskap, fortsetter Fangen, — og hva angår dosering, så kan det jo være betimelig å spørre om vi som nå har supprimert virus trenger så høye doser som det vi faktisk får. Her er jo også fagfolkene uenige, så det er greit å få dette drøftet.

Andre høyaktuelle temaer er regjeringens nylig fremlagte prioritetsmelding som kanskje vil få som følge at medisinutvalget for hivpositive blir sterkt begrenset sammenlignet med dagens nivå. Dersom dette blir en realitet vil hivpositives livskvalitet lide. – Her kommer HivNorges styrelder Leif-Ove Hansen for å innlede om denne meldingen og vi vil også presentere erfaringer fra Danmark hvor man allerede har gjennomført den politikken som meldingen legger opp til, forklarer Fangen videre.

Selv har han store forventninger til posten om «samvalg» hvor man skal drøfte en helt ny tilnærming til forholdet mellom pasient og behandler.

Her er forutsetningen at den enkelte pasient skal bli en medspiller i sin egen behandling og at behandlerapparatet sørger for å gi så god informasjon at han eller hun faktisk bli i stand til å bli dette på en ansvarlig måte.

– Dette er en forsmak på hvordan vi som gruppe kan være med på å utvikle fremtidens helsevesen gjennom vår aktive deltagelse, mener Fangen. Ellers vil byr Hiv16 på drøftelser om behandling og smittsomhet, medisinsk historikk og annet.

Fangen informerer også at det planlegges en del møtevirksomhet rundt dagen for seminaret. – Det er fint om ulike aktører kan bli bedre kjent og benytte anledningen til å drøfte videre samarbeid, avslutter Fangen som også ønsker alle interesserte hjertelig velkommen. – Samtidig må man huske at det er begrenset plass, så det lønner seg å være tidlig ute med påmeldingen, avslutter en entusiastisk Fangen.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.