Elton John

Jeg skulle vært død av aids slik som Freddie Mercury, sa en meget personlig Sir Elton John til konferansedelegatene på AIDS 2012 i Washington mandag. Kjærligheten reddet livet hans.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Rockestjernen var invitert for å gi inspirasjon til en paneldebatt om hvordan samarbeid mellom private og offentlige sponsorer kan inspirere folk og organisasjoner som tenker globalt, men jobber lokalt.  Elton John holdt i stedet et meget personlig innlegg om at kjærlighet og medfølelse må til om vi skal nå målet med å skape en generasjon uten aids.

Hovedbudskapet for artisten var at det er et virus som forårsaker aids, men det er ikke et virus som driver epidemien. – Det er det hat, diskriminering og stigmatisering som gjør, sa Elton John til varm applaus fra tilhørerne.

Sir Elton John har vært lidenskapelig opptatt av hivspørsmålet nesten siden epidemien startet og støtter en rekke tiltak i mange land gjennom sin stiftelse Elton John AIDS Foundation. I sin tale på AIDS 2012 forklarte han noe av bakgrunnen for sitt engasjement gjennom å fortelle sin historie. Han fortalte åpenhjertig om stoffavhengighet, hvor ulykkelig og selvdestruktiv han var i all sin ferd, ikke minst i forhold til sex.

– Jeg var helt på bunnen og burde vært død, sa rockestjernen i fullt alvor.

Elton John holdt et meget personlig innlegg om at kjærlighet og medfølelse må til om vi skal nå målet med å skape en generasjon uten aids. Foto: IAS/Ryan Rayburn

Det som reddet livet hans, sa han, var den utrolige kjærligheten, medfølelsen og forståelsen han ble møtt med av menneskene rundt ham, ikke bare gode venner, men også fra folk han ikke kjente. Denne kjærligheten og medfølelsen hjalp ham med å akseptere sin homofili, hjalp ham med å gjenvinne selvfølelsen og troen på at også han kunne bli elsket, hjalp ham til å gjenvinne verdigheten og satte ham i stand til å bygge seg et godt liv.

Det er den samme kjærligheten hivpositive trenger å bli møtt med, mente han, – Alle trenger kjærlighet slo han fast. – Ingen skal utelukkes fra det menneskelige fellesskapet. Det er nettopp utstøtingen som driver epidemien.

– Et samfunn hindrer ikke hiv å spre seg ved å sperre hivpositive inne, sa han, det eneste vi oppnår er at de gjemmer seg og lar være å teste seg. Et samfunn blir ikke kvitt hiv ved å nekte mennesker tilgang på kondomer, uansett hva den katolske kirken måtte mene, sa rockestjernen til høylytt applaus fra salen. Og han fortsatte: – Et samfunn forebygger ikke hiv ved å fengsle homofile menn, dette er tross alt det 21. århundre.

Utsagnet hadde klar adresse til blant andre Ugandas president Yoveri Museveni. Uganda straffer homoseksualitet med opp til 14 års fengsel og det foreligger et lovforslag om å skjerpe strafferammene for flere forhold. Igjen runget applausen fra salen.

Elton John inkluderte mange utsatte grupper i sin forsvartale for kjærlighet og medfølelse. Han forsvarte kvinners rett til medbestemmelse over eget liv og pekte på at svarte amerikanere var langt mer utsatt for hivsmitte enn hvite. Diskriminering og stigma hindrer folk fra å søke hjelp og skaffe seg kunnskap om hvordan beskytte seg selv og andre.

– Derfor er det hat, stigma, homofobi, voldtekt, undertrykkende lover som kriminaliserer mennesker fordi de ikke er helt like andre, mangelen på kunnskap som driver epidemien. Hvordan skal du overbevise et menneske om at han eller hun må teste seg hvis de tror at ingen bryr seg om dem?

Elton John gjentok budskapet adskillige ganger, og applausen runget hver gang. Men det var en kraftfull forsvarstale for det inkluderende samfunn som middel i kampen mot aids.

– Og ingen skal utelates. Først da kan vi få en generasjon uten aids, sa Elton John.

 

Flere artikler fra AIDS2012 i Washington.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.