En alliert for HivNorge

Tor-Hugne Olsen overtok som daglig leder i Sex og Politikk i mai i fjor. Han kommer til å fortsette arbeidet forgjengeren bygget opp og styrke det internasjonale arbeidet ved å ansette en internasjonal sekretær. Til tross for at organisasjonen er liten i norsk sammenheng, er den stor internasjonalt og kan være en viktig alliansepartner for HivNorge.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Internasjonalt er nemlig Sex og Politikk knyttet til den verdensomspennende organisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF) som jobber for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter verden over. Det betyr blant annet at hele eller deler av føderasjonens internasjonale nettverk kan mobiliseres om det skulle være behov for det, for eksempel i hivpolitisk sammenheng.

Som eksempel på hvordan nettverket kan mobiliseres, nevner Olsen – som har bakgrunn fra Unge Venstre og internasjonal solidaritetspolitikk – kampanjen for legers reservasjonsrett mot abort som fikk støtte fra konservativt hold her til lands for et par år siden. – I denne sammenheng brukte vi nettverket vårt til å opplyse og forhåpentligvis også påvirke norske politikere, sier Olsen.

 

Redusere kriminaliseringNettverket kan også brukes, og blir brukt, til å påvirke og bedre situasjonen internasjonalt på hivfeltet. – Gjennom vår organisasjoner kan vi bidra til for eksempel å redusere kriminaliseringen av marginaliserte og andre grupper som er særlig utsatt for hivsmitte, fortsetter Olsen. – Det betyr at vi jobber mot kriminalisering av hivsmitte og lhbt-ere, for bare å nevne noe. Oppfølgingen fra våre søsterorganisasjoner i andre land varierer, men uansett har vi en stemme inn i en verden hvor endringsprosessene går langsomt. Vi er med på å presentere godt kvalifiserte holdninger om hvorfor kriminalisering ikke forebygger hiv og har tyngde i kraft av våre medlemmer og internasjonale nettverk.

Redusere kriminalisering

På hivfeltet fronter dessuten Sex og Politikk IPMs (The International Partnership for Microbicides) arbeid for å skape trygge og effektive hivforebyggende medisiner for kvinner i utviklingsland. IPM jobber for å gi kvinner mulighet for å ta ansvar for egen kropp, seksualitet og helse ved å skaffe dem redskaper som sørger for at de kan ha sex uten samtidig å risikere smitte og uønsket graviditet.

 

Vaksine langt framI tillegg fungerer Sex og Politikk som representant for IAVI, det vil si det internasjonale initiativet for å utvikle en aidsvaksine. – Her er det fremdeles langt frem, kan Olsen slå fast, men det er likevel viktig å opprettholde fokus på dette arbeidet og å få norske politikere til å forstå hva det innebærer og ikke minst hvor viktig det faktisk er.

Vaksine langt fram

I tillegg jobber IPPF og Sex og Politikk for at søsterorganisasjonenes egne klinikker skal kunne skrive ut antiretrovirale medisiner og også på den måten både bidra til mer effektiv behandling og forebygging av hiv.

Olsen understreker også at IPPF-nettverket har en stemme inn i FN og dermed har påvirkningskraft inn mot denne verdensomspennende organisasjonen. Det er viktig, for ikke minst her målbæres det en forbuds- og undertrykkelseslinje fra et økende antall konservative stater som kan få store negative konsekvenser for hivfeltet om denne politikken tas til følge. I FN er det dessuten viktig å holde seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på dagsordenen. Ved å styrke det samme arbeidet inn mot norske politikere, vil det også bidra til å styrke det internasjonale arbeidet på samme felt.

 

PolitikerreiseAv den grunn forsøker Sex og Politikk å få med norske stortingspolitikere med på en reise til Kenya for å gjøre dem kjent med hvordan norske bistandsmidler brukes nettopp i hivarbeidet og på den måten sikre fortsatt politisk og økonomisk støtte. – Det blir første gang hiv og aids blir et sentralt tema for en politikerreise, sier Olsen fornøyd.

Politikerreise

– Dette handler om å sette seksuell og reproduktiv helse og rettigheter på politikernes dagsorden og vise hvorfor dette er viktig, fortsetter Olsen, sammen med tilliggende temaer som likestillingsarbeid, retten til prevensjon, retten til å kunne forebygge hiv, abort osv. I enkelte land er dette kontroversielt og komplisert, derfor er det viktig at Norge, ikke bare gjennom oss som organisasjon, men som nasjon opprettholder trykket og støtten på dette feltet.

Dette betyr at Sex og Politikk etablerer et nettverk for å bevisstgjøre norske politikere rundt nødvendigheten av å tenke positiv rundt seksualitet og seksuell og reproduktiv helse. Et samarbeid med HivNorge vil kunne gjøre begge organisasjonenes nettverk større og dermed vil samarbeidet fungere gunstig for begge parter.

 

SeksualundervisningHer hjemme jobber Sex og Politikk blant annet med å sikre at skoleelever får ivaretatt sin rett til seksualundervisning og har i den forbindelse utarbeidet et undervisningsopplegg som etter hvert er tatt i bruk på alle alderstrinn og som nå når mer enn 120 000 elever eller en tredjedel av alle klasser i landet. Dette er ny rekord på feltet!

Seksualundervisning

– Utgangspunktet er at dette er et hjelpemiddel for lærerne. Vårt utgangspunkt er at seksualundervisningen skal være normkritisk og ha en positiv tilnærming til seksualitet. Det vil si undervisning som ikke fungerer utelukkende på noen grupper, hivpositive, inkludert, forklarer daglig leder i Sex og Politikk.

Han er også ganske fornøyd med at den nye strategien for seksuell helse – som skal erstatte både handlingsplanen mot hiv og aids og handlingsplanen mot uønsket graviditet – ikke har en problemorientert, men snarere en tilnærming som er helhetlig og ser positivt på seksualitet. Fornøyd er han også med at hivfeltet er inkludert og at man ikke skiller ut enkelte grupper: – Det er bra med en helhetlig tenkning rundt seksuell helse, mener Olsen, men tilføyer at han stiller seg avventende til hva dette betyr for bevilgningene til hivfeltet. – En risiko er at slike sekkeposter medfører en viss usynliggjøring av allerede marginaliserte grupper. Det ville i så fall være svært uheldig, understreker Olsen.

– Foreløpig velger vi å ha en avventende holdning til hva dette vil bety av praktisk politikk, fortsetter Olsen, vi både forventer og tror at tiltakene uansett vil rettes mot de gruppene som trenger det mest, avslutter daglig leder i Sex og Politikk.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.