En bevegelse som kommer fra alle steder

Det er en rørt og ikke minst overveldet Pluss-prisvinner som tar en prat med oss etter prisoverrekkelsen. Ikke før langt ute i talen skjønte Sigrun Møgedal at det var hun som var prisvinneren. «Er det deg?» sa hun til Norad-kollegaen som satt ved siden av mens styreleder i HivNorge, Moira Eknes leste opp juryens begrunnelse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

– Jeg er bare en liten bit i kampen mot viruset, sier en glad prisvinner til oss etter prisoverrekkelsen, kanskje med en beskjedenhet som kanskje er karakteristisk for henne, for hun fortsetter: – Hiv har vært en katastrofe mange steder i verden, men kampen mot viruset har også bekreftet menneskenes tilhørighet til hverandre, bekreftet et fellesskap. Kampen mot denne sykdommen har skapt en forståelse for hva utvikling er, det har bekreftet mennesker på leting etter hverandre.

– Hiv har avkledd makten og sørget for at det som er vanskelig for menneskene har kommet oss tettere innpå livet.

Det mener Møgedal er en god ting uten at hun har noen illusjoner om at hiv ikke også har splittet mennesker og vært en årsak til diskriminering, stigmatisering og marginalisering, realiteter som hivpositive, overalt i verden, også i Norge, opplever på kroppen.

Sigrun Møgedal

Det var ikke minst i kampen mot disse fenomenene at hiv satte en ny dagsorden som handler om menneskerettigheter, rett til behandling og inkludering av mangfoldet i fellesskapet, men Møgedal ser at vi nå står ved et slags veiskille i kampen mot viruset. Hun er enig i at menneskeheten nå har muligheten til å bekjempe viruset for godt og hun er enig i at vi står i fare for å tape kampen om vi ikke går inn med en storsatsing nå, om for eksempel bevilgningen skulle utebli. Møgedal mener imidlertid at penger alene ikke er nok:

– Vi må se tydeligere hva som må til. Det dreier seg om mynddiggjøringstiltak og tiltak som setter for i stand til å nyttiggjøre seg behandlingen. Det er ikke nok med medisiner, folk må også få makt nok over egen tilværelse til å klare å ta dem regelmessig, vi må klare å fjerne kriminaliseringen av ulike grupper slik at de får mulighet til å komme til behandling, vi må se på kvinners rettigheter, både økonomisk og politisk. Det er her inkludering, menneskerettigheter og en helhetlig politikk kommer inn i bildet.

– Hiv har tvunget frem en bevegelse som kommer fra alle steder, det er en styrke og den må vi nyttiggjøre oss.

Plussprisvinner Møgedal opplever at det har vært gjort mye riktig i kampen mot viruset, ikke mist i forhold til rettigheter og inkludering, men hun har også tiltro til at yngre krefter overtar. – Kanskje har vi kjørt oss inn i et for fast spor, sier hun, derfor er det viktig at de unge nå definerer hvor kampen står nå, hva som er viktig nå og tar bevegelsen videre.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.