En ettermiddag med Michel Sidibé

Michel Sidibé, den øverste lederen for UNAIDS, har vært på norgesbesøk. I løpet av visitten organiserte HivNorge mandag 24. mars et miniseminar med sivilt samfunn og representanter for norske myndigheter hvor rettighetsbasert tilnærming til hiv og aids var temaet. Det ble et interessant møte.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

I sin innledning la Sidibé stor vekt på at den fremgangen vi har sett på hiv- og aids-feltet har kommet nettopp på grunn av at aktivister på ulike nivåer hadde krevd sine rettigheter og samarbeidet med sivilt samfunn. – Vi risikerer å tape alt det vi har oppnådd om vi undergraver den rettighetsbaserte tilnærmingen til hivepidemien, sa Sidibé blant annet og viste som eksempel til truslene verdens lhbt-befolkning står overfor, i land som Uganda, Nigeria, India og Russland.

Lederen i UNAIDS Michel Sidibé

Sidibé pekte også på kampen for å gjøre hivmedisinene tilgjengelig for mennesker i den tredje verden baserte seg på en menneskerettighets-argumentasjon, og kampen for å bedre bevilgningene både til hivforebygging og behandling verden over, likeså.

– De marginaliserte populasjonene i samfunnets ytterkant har vært kraften som har vært med på å forandre samfunnet og gjøre kampen mot hiv til en suksess, fortsatte Sidibé. Samtidig minnet han oss om at kampen mot hiv fremdeles ikke er vunnet og at en rettighetsbasert tankegang fremdeles må ligge til grunn for det arbeidet som må gjøres. – Vi har klart å få 12 millioner mennesker på behandling verden over, sa han. – Samtidig er det fremdeles 18 millioner som står i kø for å få denne behandlingen, understreket han og la til at deres rett til behandling må sikres gjennom et bredt samarbeid mellom myndigheter, sivilt samfunn og menneskerettsforkjempere.

– Men aids er langt fra over, understreket han videre og at ny fremgang bare kan komme gjennom samarbeid, sosial rettferdighet og like muligheter for alle. Blant de mest utsatte og sårbare pekte UNAIDS øverste leder på lhbt-befolkningen verden over, sexarbeidere og migranter. – Det vi trenger er en verdensomspennende forsikring om helse- og behandlingstilbud til alle, sa han, i stedet ser vi at utelukkelsen av enkelte grupper stadig brer om seg.

Blant representantene for sivilt samfunn slo Anette Remme fra Sex og Politikk et slag for jenters og kvinners rettigheter, men understreket samtidig at menn og gutter måtte bevisstgjøres og trekkes med i dette arbeidet. Jan Bjarne Sødal fra LLH fortalte om et prosjekt blant religiøse ledere i Øst-Afrika hvor disse hadde fått kunnskaper nok til å endre sine holdninger overfor lhbt-befolkningen fra utstøtelse og marginalisering til inkludering, mens HivNorges nestleder Leif-Ove Hansen la vekt på HivNorges bidrag til hivdebatten her til lands.

Nestleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen

Og på spørsmål fra HivNorge om hvilke råd han ville gi den norske utenriksministeren, som han skulle møte rett etter møtet med sivilt samfunn, om vårt lands straffebud for hivsmitte, svarte Sidibé at man måtte harmonisere den nasjonale lovgivningen og politikken med UNAIDS standarder. – Det er nemlig det utenriksministeren forventer av Uganda i spørsmålene rundt lhbt-spørsmålet, sa Sidibé.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.