En seier for ufødte barn

Hivpositive gravide kvinner som sitter i fengsel er ofte utelukket fra tiltak som kan forhindre at barnet blir født positiv. Dette kan endre seg etter at FN har vedtatt en resolusjon med sikte på å innføre tiltak for å rette på dette. Barn født i fengsel får en dårlig start på livet. Situasjonen kan bli […]

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Hivpositive gravide kvinner som sitter i fengsel er ofte utelukket fra tiltak som kan forhindre at barnet blir født positiv. Dette kan endre seg etter at FN har vedtatt en resolusjon med sikte på å innføre tiltak for å rette på dette.

Barn født i fengsel får en dårlig start på livet. Situasjonen kan bli enda verre dersom barnet er født med hiv. Det skjer ofte i land med høy hivprevalens blant kvinner, og i enkelte afrikanske land er 70 prosent av alle kvinnelige innsatte hivpositive.

Vellykkede tiltak for å forhindre smitte fra mor til barn er ofte ikke tilgjengelig for fengselsbefolkningen. Norge tok initiativ til og var en pådriver for å få vedtatt en ny FN-resolusjon i FNs kriminalitetskommisjons møte i Wien i slutten av mai. Takket være denne, kan ufødte barn av hivpositive mødre i fengsel kanskje gå en litt lysere fremtid i møte.

Norge og Sverige samarbeidde om å legge fram resolusjonen i Kriminalitetskommisjonen, hvor Sverige for tiden er medlem, opplyser seniorrådgiver for global helse i Norad, Anne Skjelmerud.

De to landene har samarbeidet om et prosjekt for å bringe hivrelaterte helsetjenester til fengselsbefolkningen i det sørlige Afrika og benyttet anledningen til å synliggjøre samarbeidet og fremme et viktig arbeid i folkehelsens tjeneste.

Formålet med resolusjonen var for det første å sikre og legge til rette for forebygging av hivsmitte fra mor til barn i fengsler, og å overvåke situasjonen i fengslene og de tiltakene som settes i verk. FNs kommisjon rundt narkotika og kriminalitet ønsker å komme i gang med disse tiltakene i ti pilotland i første omgang.

Skjelmerud, som ledet de uformelle forhandlingene for denne resolusjonen i Wien i år, rapporterer at alle landene som deltok, var enige om at det trengtes tiltak, men at forhandlingene likevel ble krevende fordi tiltak for å forebygge hivsmitte fra mor til barn nødvendigvis også må dreie seg om en diskusjon rundt seksuell og reproduktiv helse for innsatte. Dette fant noen av deltagerlandene det svært vanskelig å forholde seg til.

– Da var det svært viktig å ha fakta å kunne vise til, opplyser Skjelmerud videre: for eksempel at verden utenfor fengslene har hatt stor suksess med forebyggende tiltak mot vertikal smitte. I 2015 fikk 70 prosent av hivpositive fødende behandling for å forebygge smitte til barnet mot bare tre prosent ti år før.

– Dette arbeidet har ført til en halvering av barn født med hiv hvert eneste år fra 300 000 til 150 000.

– Uten behandling vil ett av tre barn født av hivpositive mødre selv bli smittet. Med optimal behandling bare to av 1000!

Selv om forhandlingene var tidkrevende, var det en meget god oppslutning om resultatet, med støtte fra mange ulike land fra hele verden. Gjennom sidemøter fikk også mange som jobber med fengselsspørsmål god informasjon på et område de ikke kjenner så godt til, noe som også kan bidra til at de tar oppfølgingen av resolusjonen på alvor, sier Anne Skjelmerud.

Uansett ble resolusjonen vedtatt, og Norge og Sverige og ikke minst mange ufødte barn av hivpositive mødre kan notere seg for en liten seier!

Dette er gruppen som gjorde hovedarbeidet med resolusjonen om ufødte barn av hivpositive mødre. Fra venstre ambassadør Bente Angell-Hansen, Anne Skjelmerud (Norad), Camilla Lindström fra den svenske ambassaden, Mats Benestad (ambassadesekretær) og Even Skallerud (praktikant) fra den norske ambassaden i Wien.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.