Én sprøyte mot hiv

19. mai meldte FNs hiv- og aidsprogram, UNAIDS, at en sprøyte som forebygger hiv snart kan være tilgjengelig over hele verden. Samtidig får vi vite at norske hivpositive snart kan få behandling med månedlige sprøyter i stedet for daglige piller.

scheduleOppdatert: 19.06.2020

createForfatter: Jens Harald Älgenäs Eliassen

labelEmner:

Denne teksten ble først publisert som kronikk hos Gaysir.

En stor studie med over 4600 deltakere blant menn som har sex med menn i Nord- og Søramerika, Afrika og Asia, viser at en injeksjon av stoffet cabotegravir hver andre måned er effektivt som forebyggende middel mot hiv-infeksjon. Dette er ikke en vaksine, men en såkalt Pre-eksponeringsprofylakse, PrEP.  PrEP er allerede i bruk i Norge i form av piller som må tas daglig, og har vært en viktig grunn til en stor nedgang i nye hivtilfeller og at svært få nordmenn nå blir smittet med hiv. PrEP har ført til en stor nedgang i nye hivdiagnoser og spart samfunnet for mange kroniske pasienter med livsvarig behandlingsbehov.

HivNorge har kjempet for god og enkel tilgang til PrEP i mange år, og fikk dette endelig gjennom i 2017. Men noen grupper som trenger PrEP, har problemer med PrEP i pilleform. Dette kan være personer som lever under streng sosial kontroll og ikke kan oppbevare medikamenter hjemme av frykt for sanksjoner fra familien, eller personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å holde faste rutiner og huske å ta en pille om dagen. Dessuten vil PrEP som injeksjon kunne være en enklere og billigere løsning for dem som trenger PrEP ved behov relativt sjelden, for eksempel i forbindelse med utenlandsreiser en til to ganger i året.

PrEP har vært en kjempesuksess, i tillegg til den viktige rollen kampanjer om sikrere sex, kondombruk og testing har hatt i bekjempelse av hivepidemien. Først med PrEP så vi at vi kunne få en kraftig nedgang i smittetallene.

Vi vet at menn som reiser til land med høy smitterisiko og har sex mens de er på ferie, er blant de få gruppene i Norge der hiv fremdeles er økende. Denne gruppen kan få PrEP samtidig med reisevaksiner. Dette er en gruppe som vi ikke har nådd frem til med andre virkemidler, og som kan ha stor nytte av å kunne ta PrEP som injeksjon før de reiser utenlands og potensielt utsetter seg for hivsmitte. 

HivNorge vil arbeide for at PrEP i sprøyteform kommer til Norge straks preparatet er godkjent for alminnelig bruk. PrEP som sprøyte bør være førstevalget for dem som trenger PrEP, men ikke har mulighet til å bruke tabletter.

Hivmedisin i sprøyteform er også på vei til norske hivpasienter. Beslutningsforum vil i siste kvartal dette året avgjøre om man skal godkjenne hivmedisin i sprøyteform for utvalgte hivpasienter. HivNorge ser på dette som en viktig nyvinning og har stor tro på at dette vil bli godkjent i løpet av 2020. Da vil utvalgte grupper av hivpasienter kunne få prøve ut hivmedisin gjennom en sprøyte i måneden. Dette vil være avgjørende for enkelte hivpasienter som av forskjellige grunner sliter med daglig inntak av hivmedisin som piller. Og om det arbeides videre med forskning på depotmedisiner vil vi kanskje i fremtiden kunne erstatte 1-3 piller daglig med en sprøyte hver 3. eller 6. måned. Vi er optimistiske!

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.