Er vellykket behandling nok

HivNorge var til stede i salen og i paneldebatten under Nye Pluss sitt nordiske seminar ”Kriminalisering av hivpositive sett i et folkehelseperspektiv”, som ble holdt ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, onsdag 17. september. Det var omtrent 45 deltagere i salen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Leif-Ove Hansen

labelEmner:

Seminaret hadde mange gode presentasjoner fra blant andre Matthew Weait (prof. Law and Policy), Patrick Eba (Unaids) og Jan Albert (prof. i smittevern, Karolinska). Vi fikk også høre fra en kvinne som lever med hiv, redegjort for flertallets anbefaling fra Syse-utvalget og en presentasjon fra norske helsemyndigheter.

Det viser seg i presentasjonene at det er en uenighet om det er sterk nok dokumentasjon for å kunne si at hivpositive på vellykket behandling ikke er smitteførende.

Resultatene fra forskning kan ikke overføres til virkelig liv, det vil aldri komme til en smitterisiko lik null. Dette var en av diskusjonene som gikk under seminaret, selv om de fleste presentasjonene gikk i retning av at medisinsk behandling av hiv reduserer smittefaren til det minimale.

Kondombruk og åpenhet om hivdiagnosen mener folkehelseinstituttet at fortsatt skal være gjeldene som smitteforebygging.

Enigheten blant de som presenterer er stor om at kriminalisering ikke fungerer forebyggende og kan virke stigmatiserende for hivpositive. Det blir eksplisitt sagt fra Folkehelseinstituttet at kondom må brukes og at informasjon om hivpositiv diagnose til sexpartnere bør gis. De er likevel klare på at det ikke er noen juridisk plikt til å fortelle, men de mener at det er en moralsk plikt.

Under debatten fikk flere komme til med spørsmål og kommentarer. HivNorges jurist Johan Hougen satt i panelet. På spørsmål rundt hva HivNorge mener om hiv i straffeloven sier han at informert samtykke skal frita for straff og at kun overføring av hiv skal kunne straffes. Vi er på linje med Unaids anbefalinger her, sier HivNorges jurist Johan Hougen.

— Vi er i en prosess vekk fra en lov ingen vil ha, hvordan dette skal gjøres er vi ikke sikre på, sa John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Mariell Nakunzi fra Hiv-Sverige fikk første og siste innlegg i debatten, og påpeker at jurister og medisinere må snakke sammen for å forstå hverandre bedre. Leger roper aldri etter mer straff, men det gjør gjerne jurister, sa hun videre. — Vi har et ansvar i de nordiske landene for å stå opp for menneskerettigheter og for å ta i bruk nyere forskning om hiv.

Seminaret ble avsluttet ved Tove Strand, visedirektør Oslo Universitetssykehus. Hun takket for et godt og lærerikt seminar og manet for avstigmatisering, åpenhet og normalisering av hiv.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.