Et sprøytestikk hver åttende uke?

Det kan være slik at en liten hivmedisinsk sensasjon er i emning. En endring som vil ha stor betydning for livene til hivpositive. For hvis amerikanske forskere har rett og tidlige forskningsresultater bekreftes, kan det vise seg at et sprøytedose med hivbehandlende medisiner hver åttende uke, kan være nok til å holde den hivpositive smittefri.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Ja sprøytestikket ser ut til å ha bedre effekt enn pillene som må tas daglig. Styreleder i HivNorge, Lef-Ove Hansen, er positiv, men avventende.

KaleidoScot

Det er en kobling av medisiner fra de to selskapene som har avstedkommet de gode resultatene. Cabotegravir fra GKS’ underdivisjon for antiretrovirale medisiner, ViV Healthcare og Rilpivirine, fremstilt av Johnson & Johnsons Janssens enhet, som viser seg å ha de gunstige egenskapene.

Etter 32 av 96 planlagte ukers undersøkelse kan de første resultatene offentliggjøres. Undersøkelsen tok utgangspunkt i 309 pasienter som alle var på vellykket behandling. Medikamentene ble inntatt i pilleform tre ganger om dagen og ingen hadde målbare virusmengder i blodet. Disse ble delt i to grupper. En gruppe fortsatte på pillene, mens den andre gruppen fikk ett sprøytestikk med den nye kombimedisinen hver åttende uke.

Resultatet var oppsiktsvekkende: 95 prosent av dem som fikk injeksjonen hver åttende uke hadde fremdeles, etter 32 uker, ikke målbare verdier i blodet. 91 prosent av dem i kontrollgruppen, altså de som fortsatte med de daglige pillene, oppnådde det samme. De foreløpige resultatene viser altså at injeksjonene hver åttende uke var sikrere enn pillene.

Det trengs ytterligere forskning og ytterligere bekreftelser, men den medisinske lederen for ViV Healthcare, Paul Stoffels, håper at den nye kombinasjonsmedisinen vil være på markedet i løpet av fem års tid. Han mener videre at en injeksjon hver åttende uke kunne redusere utviklingen av immunitet mot medisinene og dessuten ha økt forebyggende effekt.

Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge.Styreleder i HivNorge, Leif-Ove Hansen, er glad for utviklingen. Å slippe å ta medisiner hver dag kan ha en positiv innvirkning for dagliglivet til en hivpositiv, mener han: – Man slipper å ta piller hver dag, slipper å bli minnet om at man er kronisk syk hver eneste dag, flere ganger om dagen. Det vil også gi større frihet og mindre selvstigmatisering, sier han, man kan lettere skjule at man går på medisiner overfor dem man ikke vil skal vite noe, og man slipper å passe på at man får med seg tilstrekkelig antall piller når man skal ut og reise. Livet blir litt enklere.

Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge.

Hansen stiller seg likevel avventende til at medisinen skal komme til Norge: – Vi må først vente på at forskningen blir ferdigstilt.  Det er vanskelig og kanskje også uansvarlig å framskynde forskning som alt er i gang. Vi må også være trygge på at resultatene stemmer og at dette er et legemiddel som er trygt og holder det det lover i lang tid. Blir medikamentet det blir godkjent, vil HivNorge være en pådriver og passe på at det raskt blir tilgjengelig for mennesker som lever med hiv i Norge.

Med hensyn til mulighetene for forebyggende bruk av denne medisinen, er Hansen mer forsiktig: – Det ville vært virkelig fantastisk hvis man kan bruke denne forebyggende, men det er en full hivbehandling og ikke en pre-eksponeringsprofylakse (PReP) den nå er prøvd ut som, minner han om og fortsetter:

– Det er jo ofte bivikninger på kort og/eller lang sikt med alle legemidler og disse ulempene skal overgåes av fordelene med å sette et friskt menneske på forebyggende behandling. Men hvis man får den godkjent også som en forebyggende behandling vil mye av etterfølgelsesproblemene og resistensutvikling sannsynligvis bli borte. Vi håper på det, men er nøkterne og aldri så lite forbeholdne inntil videre!

Overlege Arild Mæland ved infeksjonsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus, Ullevål, sier at nanoteknologien har gjort langtidsvirkende medisiner mulig.

– Jeg ser for meg at dette først og fremst blir et tilbud til mennesker som ikke makter å ta en pille daglig. Disse menneskene finnes, for eksempel demente på gamlehjem, og vi vil jo etter hvert få noen slike pasienter.

– Også til noe sjeldne unge pasienter som av psykologiske grunner ikke makter å ta daglig medikasjon. Men for de fleste tror jeg fortsatt en pille daglig blir det greieste, påpeker Mæland.

Overlege Frank Pettersen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.Også overlege Frank Olav Pettersen ved infeksjonsmedisinsk avdeling samme sted og fast spaltist i Positiv understreker at dette er seriøs forskning: – De to medikamentene finnes allerede i tablettform og det er gjort undersøkelser med denne duobehandlingen (to virksomme medikamenter) etter at virusmengden er bragt ned til ikke-målbare verdier med standardbehandling i form av dagens trippelbehandling (tre virksomme medikamenter).

Overlege Frank Pettersen ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Denne rapporten viser til resultater fra en såkalt fase 2-studie på injeksjonsbehandling hver åttende uke med disse to medikamentene. Det gjenstår å gjennomføre en såkalt fase 3-studie på om slik vedlikeholdsbehandling. Jeg vil anta at den allerede er i gang, men vet ikke når resultatene vil være klare.

– Hvis resultatene blir gode, og medikamentkombinasjonen får godkjenning til bruk i EU, fortsetter Pettersen, vil medikamentkombinasjonen bli tilgjengelig i Norge. De som da tåler disse medikamentene, og som har full virussupprimering på vanlig standardbehandling, vil kunne få injeksjon som vedlikeholdsbehandling i stedet. Dette forutsetter også selvsagt at viruset til den enkelte ikke er resistent mot noen av virkestoffene.

Med hensyn til forebygging har Pettersen dette å si: – Behandlingen vil forebygge hivsmitte til andre på lik linje med vanlig hivbehandling så lenge virusmengden blir vedvarende supprimert. Som PrEP er det foreløpig ikke undersøkt, tror jeg.

Også med hensyn til etterlevelse tror Pettersen en slik injeksjonsbehandling kan ha en gunsitig effekt: – Det burde øke etterlevelsen til behandlingen, man slipper å huske de daglige pillene, men må altså huske å ta ny sprøyte til riktig tid.

– Det blir spennende å se på kommende resultater!

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.