Europeisk MSM-undersøkelse

I disse dager pågår det en stor europeisk undersøkelse om seksuell helse blant menn som har sex med menn. Også nordmenn er invitert til å delta, noe Helsedirektoratet oppfordrer alle homofile menn og andre menn som har sex med menn til å gjøre. «Vi ønsker alle god sex med mindre risiko» er slagordet for undersøkelsen. […]

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

I disse dager pågår det en stor europeisk undersøkelse om seksuell helse blant menn som har sex med menn. Også nordmenn er invitert til å delta, noe Helsedirektoratet oppfordrer alle homofile menn og andre menn som har sex med menn til å gjøre.

«Vi ønsker alle god sex med mindre risiko» er slagordet for undersøkelsen. Svarene vil hjelpe frivillige organisasjoner og helsemyndighetene til å bedre tilbudene for menn som har sex med menn, slik at flere kan ha et godt og trygt seksualliv.

– Menn som har sex med menn og transmenn rammes i større grad enn andre av hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner. EMIS vil gi oss viktig kunnskap for å gjøre de riktige tiltakene og for å legge til rette for at alle skal kunne ha gode liv. Vi vil også få nyttig informasjon om hvordan dagens tilbud brukes og hvordan de fungerer, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg.

I undersøkelsen blir du spurt om kjærlighetsforhold, forhold som angår seksuallivet ditt, hvordan du oppfatter risiko og forholdsregler ved sex, og bruk av helsetjenester.

– Ved å delta lærer du kanskje også noe nytt om hiv, sikrere sex, om PEP og PrEP eller rett og slett om deg selv, sier Myrberg

Hva er EMIS II?
EMIS står for Europeisk MSM internettstudie og er tilgjengelig på www.emis2017.eu. Den første utgaven av denne spørreundersøkelsen (2010) rekrutterte 181 000 menn i Europa, der over 2000 respondenter var fra Norge.

– Ved å delta lærer du kanskje også noe nytt om hiv, sikrere sex, om PEP og PrEP eller rett og slett om deg selv, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg. (Foto: Marianne Lind)

Undersøkelsen er tilgjengelig på 33 språk, og spørsmålene er utviklet i et nettverk av 70 akademikere, folkehelseaktører og lhbti-representanter ledet av Sigma Research ved London School of Hygiene & Tropical Medicine.

I Norge er det Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helseutvalget for bedre homohelse som administrerer undersøkelsen. Undersøkelsen er helt anonym, og det blir ikke lagret noe informasjon som kan gjøre at andre kan identifisere deg.

De anonyme svarene vil bli brukt av forskere i de landene som deltar i studien, og i Norge er det Folkehelseinstituttet som vil behandle datamaterialet. EMIS 2017 finansieres av det europeiske helseprogrammet 2014-2020.

Den norske rapporten fra 2010-undersøkelsen har bidratt med viktig kunnskap om blant annet opplevd stigmatisering og betydningen av godt tilrettelagte tilbud om test og behandling for soi og hiv.

– Det var stor respons i forrige undersøkelse, og studien ble godt mottatt av lhbti-aktører fordi den også setter søkelys på det viktige arbeidet det er å tilpasse tilbud til alle grupper i samfunnet. Derfor oppfordrer vi alle menn i målgruppen til å delta, Myrberg.

Resultatene vil i løpet av 2018 være tilgjengelige på studiens hjemmeside www.esticom.eu.

– Ved å delta lærer du kanskje også noe nytt om hiv, sikrere sex, om PEP og PrEP eller rett og slett om deg selv, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Arild Johan Myrberg

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.